REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1136

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Określa się wzory:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, i deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7D), o której mowa w art. 99 ust. 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

3) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

1) załącznikach nr 1, 5 i 6 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za sierpień 2016 r.;

2) załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2016 r.

§ 3. [Wyłączenie stosowania przepisu rozporządzenia]

1. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230), mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, do którego ma zastosowanie art. 103 ust. 5a–5d ustawy.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 914 i 2230).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

Załącznik 1. [WZÓR – VAT-7]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1136)

Załącznik nr 1

WZÓR – VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – VAT-7K]

Załącznik nr 2

WZÓR – VAT-7K

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – VAT-7D]

Załącznik nr 3

WZÓR – VAT-7D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)]

Załącznik nr 4

WZÓR – OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – VAT-8]

Załącznik nr 5

WZÓR – VAT-8

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – VAT-9M]

Załącznik nr 6

WZÓR – VAT-9M

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-29
  • Data wejścia w życie: 2016-08-01
  • Data obowiązywania: 2016-08-01
  • Dokument traci ważność: 2017-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA