Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1931

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 listopada 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem projektu programu wieloletniego „Niepodległa” oraz jego wdrażaniem;

2) koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z instytucjami podległymi i nadzorowanymi, z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz z organizacjami pozarządowymi przy organizacji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Współpraca pełnomocnika z organami administracji]

1. Pełnomocnik przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z właściwymi organami administracji rządowej, które są obowiązane do współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi.

§ 4. [Sprawozdanie z działalności pełnomocnika]

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

§ 5. [Organ zapewniający obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 6. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Dziennik Ustaw