reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

Na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa maksymalną ilość żywności zbywaną w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakres i sposób dokumentowania tej ilości.

§ 2. [Maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego]

Maksymalna ilość żywności zbywana rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego jest określona dla:

1) surowców pochodzenia niezwierzęcego – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) żywności pochodzenia niezwierzęcego innej niż surowce oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) surowców pochodzenia zwierzęcego – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż surowce – w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumentacja umożliwiająca określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego]

1. Podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny prowadzi i przechowuje dokumentację umożliwiającą określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach takiego handlu, odrębnie za każdy rok kalendarzowy, zawierającą następujące informacje:

1) numer kolejnego wpisu;

2) datę zbycia żywności;

3) ilość i rodzaj zbytej żywności.

2. Pośrednik prowadzący rolniczy handel detaliczny zbywający żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący taki handel podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu:

1) prowadzi dokumentację umożliwiającą określenie ilości tak zbywanej żywności odrębnie dla każdego podmiotu;

2) przekazuje dokumentację, o której mowa w pkt 1, podmiotowi, którego żywność zbywał, niezwłocznie po zakończeniu wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) informacje wymienione w ust. 1;

2) miejsce zbycia żywności;

3) imię, nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę oraz adres pośrednika, który zbywał żywność podczas wystawy, festynu, targu lub kiermaszu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są umieszczane w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, niezwłocznie po każdorazowym zbyciu żywności konsumentowi finalnemu.

5. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się przez dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, za który została sporządzona.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 65, 1228, 1579, 1760, 1948 i 1961.

Załącznik 1. [MAKSYMALNA ILOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. (poz. 2159)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNA ILOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Lp.

Nazwa surowców pochodzenia niezwierzęcego

Maksymalna ilość w przeliczeniu na 1 ha uprawy1)

Jednostka

1.

Jęczmień jary

8

tona

2.

Jęczmień ozimy

9

tona

3.

Gryka

2,5

tona

4.

Kukurydza – ziarno

11

tona

5.

Mozga kanaryjska (kanar)

1,5

tona

6.

Owies jary

7

tona

7.

Proso

3,5

tona

8.

Pszenica orkisz jara – ziarno

4

tona

9.

Pszenica orkisz ozima – ziarno

4,5

tona

10.

Pszenica twarda jara

6

tona

11.

Pszenica twarda ozima

6

tona

12.

Pszenica zwyczajna jara

8

tona

13.

Pszenica zwyczajna ozima

9,5

tona

14.

Pszenżyto jare

7

tona

15.

Pszenżyto ozime

9

tona

16.

Żyto ozime

8

tona

17.

Gorczyca biała

2

tona

18.

Gorczyca sarepska

1,5

tona

19.

Kminek zwyczajny

2

tona

20.

Len zwyczajny

2

tona

21.

Mak

1,5

tona

22.

Słonecznik

3,5

tona

23.

Soja

2,5

tona

24.

Brukiew

60

tona

25.

Rzodkiew oleista

1,5

tona

26.

Ziemniak

50

tona

27.

Bób

12

tona

28.

Brokuł

20

tona

29.

Burak ćwikłowy

40

tona

30.

Burak liściowy

65

tona

31.

Chrzan pospolity

15

tona

32.

Cebula siedmiolatka

40

tona

33.

Cebula

50

tona

34.

Cukinia

45

tona

35.

Cykoria korzeniowa

35

tona

36.

Cykoria liściowa i cykoria sałatowa

30

tona

37.

Czosnek pospolity

7

tona

38.

Dynia olbrzymia

55

tona

39.

Dynia zwyczajna

50

tona

40.

Endywia – endywia eskariola i endywia kędzierzawa

45

tona

41.

Fasola wielokwiatowa

2

tona

42.

Fasola zwykła karłowa

11

tona

43.

Fasola zwykła tyczna

2

tona

44.

Groch

8

tona

45.

Jarmuż

27

tona

46.

Kabaczek

50

tona

47.

Kalafior

30

tona

48.

Kalarepa

70

tona

49.

Kapusta brukselska

7

tona

50.

Kapusta głowiasta biała

75

tona

51.

Kapusta głowiasta czerwona

50

tona

52.

Kapusta pekińska

50

tona

53.

Kapusta włoska

35

tona

54.

Karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny

11

tona

55.

Kawon (arbuz)

40

tona

56.

Koper włoski (fenkuł)

15

tona

57.

Kukurydza cukrowa

13

tona

58.

Kukurydza pękająca

6

tona

59.

Marchew

70

tona

60.

Melon

50

tona

61.

Oberżyna

17

tona

62.

Ogórek gruntowy

30

tona

63.

Ogórek pod osłonami

35

kilogram na metr kwadratowy

64.

Papryka słodka gruntowa

35

tona

65.

Papryka słodka pod osłonami

50

kilogram na metr kwadratowy

66.

Pasternak

40

tona

67.

Patison

30

tona

68.

Pietruszka zwyczajna

20

tona

69.

Pomidor gruntowy

80

tona

70.

Pomidor pod osłonami – tunel foliowy

40

kilogram na metr kwadratowy

71.

Pomidor pod osłonami – szklarnia

20

kilogram na metr kwadratowy

72.

Pomidor koktajlowy

45

tona

73.

Por

50

tona

74.

Rabarbar ogrodowy

18

tona

75.

Rzodkiewka

20

tona

76.

Salsefia

17

tona

77.

Sałata gruntowa

30

tona

78.

Seler korzeniowy

25

tona

79.

Seler naciowy

60

tona

80.

Skorzonera (wężymord)

20

tona

81.

Szalotka

35

tona

82.

Szczypiorek

30

tona

83.

Szparag

5

tona

84.

Szpinak

20

tona

85.

Trybuła ogrodowa

1

tona

86.

Agrest

14

tona

87.

Aronia

15

tona

88.

Borówka amerykańska

7

tona

89.

Brzoskwinia

16

tona

90.

Czereśnia

12

tona

91.

Czarny Bez (owoce)

14

tona

92.

Dzika róża (owoce)

4

tona

93.

Gruszka

18

tona

94.

Jabłko

25

tona

95.

Orzech laskowy

2

tona

96.

Malina

10

tona

97.

Jeżyna

12

tona

98.

Morela

16

tona

99.

Morwa

4

tona

100.

Pigwa pospolita

8

tona

101.

Orzech włoski

3

tona

102.

Porzeczka czarna

10

tona

103.

Porzeczka czerwona

12

tona

104.

Porzeczka biała

11

tona

105.

Śliwa domowa

10

tona

106.

Śliwa japońska

8

tona

107.

Truskawka

14

tona

108.

Poziomka

12

tona

109.

Wiśnia

16

tona

110.

Żurawina

6

tona

111.

Tarnina

5

tona

112.

Tymianek ziele

3,5

tona

113.

Bazylia

3

tona

114.

Melisa

4,5

tona

115.

Mięta ziele

4,5

tona

116.

Mięta liść

1

tona

117.

Lebiodka pospolita (oregano) ziele

3

tona

118.

Majeranek ogrodowy ziele

3

tona

119.

Szałwia ziele

3

tona

120.

Szałwia liść

1

tona

121.

Pieczarka

30

kilogram na metr kwadratowy na cykl

122.

Boczniak

20

kilogram na metr kwadratowy na rzut

123.

Inne niż wymienione w lp. 1–122 surowce pochodzenia niezwierzęcego

21

tona

124.

Inne niż wymienione w lp. 1–122 surowce pochodzenia niezwierzęcego uprawiane pod osłonami

30

kilogram na metr kwadratowy


1) Maksymalna ilość w przeliczeniu na 1 ha uprawy nie dotyczy surowców wskazanych w lp. 63, 65, 70, 71, 121, 122 i 124. W tych lp. wskazano maksymalną ilość w przeliczeniu na kg/m2 albo w przeliczeniu na kg/m²/cykl, albo kg/m²/rzut.

Załącznik 2. [MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO INNEJ NIŻ SUROWCE ORAZ ŻYWNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ JEDNOCZEŚNIE ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNA ILOŚĆ ŻYWNOŚCI POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO INNEJ NIŻ SUROWCE ORAZ ŻYWNOŚCI ZAWIERAJĄCEJ JEDNOCZEŚNIE ŚRODKI SPOŻYWCZE POCHODZENIA NIEZWIERZĘCEGO I PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Lp.

Nazwa żywności

Kategorie żywności w obrębie grupy asortymentowej

Maksymalna ilość

Jednostka

1.

Przetwory z owoców

soki owocowe

6700

litr

dżemy

3400

kilogram

owoce suszone

1600

kilogram

inne

3900

kilogram lub litr

2.

Przetwory z warzyw

kiszonki warzywne

5000

kilogram

marynaty warzywne

3400

kilogram

soki warzywne

10 000

litr

inne

6200

kilogram lub litr

3.

Przetwory z owoców i warzyw, w tym soki

8400

kilogram lub litr

4.

Przetwory z warzyw i grzybów

3400

kilogram

5.

Przetwory z grzybów

200

kilogram

6.

Przetwory z orzechów

700

kilogram

7.

Przetwory zbożowe

mąki

16 000

kilogram

kasze

7300

kilogram

płatki

6500

kilogram

otręby

5800

kilogram

inne

8900

kilogram

8.

Pieczywo

15 400

kilogram

9.

Pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka

2500

kilogram

10.

Wyroby cukiernicze

700

kilogram

11.

Przyprawy

300

kilogram

12.

Koncentraty spożywcze

koncentraty warzywne

2500

litr

syropy owocowe

2700

litr

inne

2600

litr

13.

Oleje

 

1000

litr

14.

Gotowe posiłki (potrawy) niemięsne

pierogi

2000

kilogram

kopytka i kluski śląskie

4000

kilogram

knedle z owocami

2900

kilogram

placki ziemniaczane

4000

kilogram

inne

3300

kilogram

15.

Żywność, w tym gotowe posiłki (potrawy), zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

2400

kilogram

16.

Napoje bezalkoholowe

10 000

litr

 

Załącznik 3. [MAKSYMALNA ILOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO]

Załącznik nr 3

MAKSYMALNA ILOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Lp.

Nazwa surowców pochodzenia zwierzęcego

Maksymalna ilość

Jednostka

1.

Mleko surowe albo mleko surowe i siara

52 000

litr

2.

Surowa śmietana

10 400

litr

3.

Jaja od drobiu

148 200

sztuka

4.

Jaja od ptaków bezgrzebieniowych

800

sztuka

5.

Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele1)

do 5 rodzin pszczelich – 150

kilogram

do 10 rodzin pszczelich – 300

do 20 rodzin pszczelich – 600

do 30 rodzin pszczelich – 900

do 40 rodzin pszczelich – 1200

do 50 rodzin pszczelich – 1500

do 60 rodzin pszczelich – 1800

do 70 rodzin pszczelich – 2100

do 80 rodzin pszczelich – 2400

6.

Produkty rybołówstwa żywe lub uśmiercone i niepoddane czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną lub poddane czynnościom wykrwawiania, odgławiania, usuwania płetw lub patroszenia

1800

kilogram

7.

Żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatia2), Cornu aspersum aspersum3), Cornu aspersum maxima4), Helix lucorum oraz z rodziny Achatinidae

1000

kilogram

 


1) Maksymalną ilość produktów pszczelich nieprzetworzonych określono w zależności od liczby rodzin pszczelich posiadanych przez podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny.

2) Dawniej Helix pomatia Linné.

3) Dawniej Helix aspersa Müller.

4) Dawniej Helix aspersum maxima lub Helix aspersa aspersa.

Załącznik 4. [MAKSYMALNA ILOŚĆ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO INNYCH NIŻ SUROWCE ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO]

Załącznik nr 4

MAKSYMALNA ILOŚĆ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO INNYCH NIŻ SUROWCE ZBYWANA ROCZNIE W RAMACH ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO

Lp.

Nazwa produktów pochodzenia zwierzęcego

Maksymalna ilość

Jednostka

1.

Świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2300

kilogram

2.

Świeże mięso drobiowe lub zajęczaków, lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

2100

kilogram

3.

Świeże mięso zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone

1100

kilogram

4.

Produkty mięsne

1400

kilogram

5.

Wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa

1400

kilogram

6.

Produkty mleczne lub produkty na bazie siary łącznie

2600

kilogram

7.

Produkty jajeczne

1300

kilogram

8.

Gotowe posiłki (potrawy) z produktów pochodzenia zwierzęcego

1400

kilogram

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tamara Pokrzywka-Bensalem

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama