reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do:

1) wykonywania zawodów regulowanych oraz

2) podejmowania lub wykonywania niektórych działalności

– należących do działu gospodarka.

§ 2. [Upoważnienie do uznawania nabytych w innych niż RP państwach członkowskich UE kwalifikacji zawodowych]

Upoważnia się Urząd Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych:

1) do wykonywania zawodów regulowanych:

a) obsługującego dźwigi,

b) obsługującego dźwignice,

c) konserwatora dźwigów,

d) konserwatora dźwignic,

e) operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

f) konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

g) napełniającego zbiorniki przenośne;

2) do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), w zakresie:

a) produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,

b) kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali,

c) produkcji konstrukcji metalowych i ich części,

d) produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

e) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków

– odpowiadających działalnościom w zakresie wytwarzania, naprawy urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji, określonych w przepisach dotyczących dozoru technicznego.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954, 1961, 2003 i 2260.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. poz. 579), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 87 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama