REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1370

USTAWA

z dnia 8 czerwca 2017 r.

o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi]

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28:

a) w § 2 skreśla się zdanie drugie,

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W zakresie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2261) za:

1) organy administracji rządowej,

2) państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) Skarb Państwa

– czynności w postępowaniu podejmuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 175:

a) w § 1 wyrazy „§ 2 i 3” zastępuje się wyrazami „§ 2–3”,

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przepisu § 1 nie stosuje się także wtedy, gdy stroną postępowania jest Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) w art. 194 w § 4 wyrazy „§ 2 i 3” zastępuje się wyrazami „§ 2–3”;

4) uchyla się art. 287.

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-13
  • Data wejścia w życie: 2017-07-14
  • Data obowiązywania: 2017-07-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA