reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736, z 2016 r. poz. 1140 i 2302 oraz z 2017 r. poz. 463 i 464) w § 5:

1) w ust. 1:

a) po pkt 3b dodaje się pkt 3c i 3d w brzmieniu:

„3c) import towarów przez Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku;

3d) import towarów przez Grupę Integracyjną NATO, przeznaczonych do jej wyłącznego użytku;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, osób upoważnionych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, osób uprawnionych Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO oraz personelu zagranicznego Grupy Integracyjnej NATO, dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:

a) samochód osobowy – 2 sztuki na osobę, która ukończyła 18 lat,

b) przyczepka towarowa – 2 sztuki na rodzinę,

c) samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę,

d) motocykl – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 lat,

e) turystyczna łódź motorowa – 1 sztuka na rodzinę;”;

2) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane przez:

a) Kwaterę,

b) Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy,

c) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO,

d) 3. Batalion Łączności NATO,

e) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO,

f) Grupę Integracyjną NATO;

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 5a, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca importu:

a) należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny tego personelu,

b) jest osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy,

c) jest osobą upoważnioną Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO,

d) należy do personelu 3. Batalionu Łączności NATO,

e) należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych USA,

f) jest osobą uprawnioną Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO,

g) należy do personelu zagranicznego Grupy Integracyjnej NATO, dyslokowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– z zastrzeżeniem, że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 5a, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama