reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli2)

Na podstawie art. 72a ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli;

2) sposób oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

§ 2. [Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych]

Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych]

Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzonek winorośli]

Wymagania w zakresie wytwarzania i jakości sadzonek winorośli są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Oznaczanie partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz partie sadzonek winorośli]

Partie materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz partie sadzonek winorośli oznacza się w sposób umożliwiający identyfikację materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, w tym przez podanie dnia, tygodnia, miesiąca i roku wprowadzenia tego materiału oraz sadzonek winorośli do obrotu, wskazanie gatunku, odmiany lub podkładki, z których został wyprodukowany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonki winorośli, lub podanie literowego lub cyfrowego oznaczenia własnego dostawcy.

§ 6. [Ocena polowa oraz ocena cech zewnętrznych]

Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i ozdobnych, którego wytwarzanie zostało rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlega ocenie polowej oraz ocenie cech zewnętrznych, a w przypadku nasion roślin ozdobnych – ocenie laboratoryjnej, zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża w zakresie swojej regulacji:

1) dyrektywę Komisji 93/49/EWG z dnia 23 czerwca 1993 r. określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają zostać spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych oraz rośliny ozdobne, zgodnie z dyrektywą Rady 91/682/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 9, Dz. Urz. WE L 241 z 29.08.1994, str. 332, Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1999, str. 78; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 91);

2) dyrektywę Komisji 93/61/EWG z dnia 2 lipca 1993 r. określającą wykazy wskazujące warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, zgodnie z dyrektywą Rady 92/33/EWG (Dz. Urz. WE L 250 z 07.10.1993, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 101).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych (Dz. U. poz. 1124), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (Dz. U. poz. 2246) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 lipca 2017 r. (poz. 1573)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

1. Wymagania dotyczące wytwarzania materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:

1) w trakcie wytwarzania materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy wykazujący widoczne oznaki lub objawy występowania organizmów szkodliwych lub chorób wymienionych w ust. 2 pkt 6 poddaje się zabiegom chemicznym mającym na celu usunięcie tych organizmów lub chorób, a jeżeli zabiegi te okażą się nieskuteczne – usuwa się ten materiał;

2) podczas uprawy materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy utrzymuje się w oddzielnych partiach stanowiących zbiór jednostek materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego, który można zidentyfikować na podstawie ich jednorodnych cech;

3) partię, o której mowa w pkt 2, można utworzyć z materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego pochodzącego z różnych plantacji, jeżeli dostawca posiada dokumentację dotyczącą składu tej partii oraz pochodzenia poszczególnych jej składników;

4) materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy może być oferowany do sprzedaży i sprzedawany jako pojedyncze rośliny, w wiązkach, doniczkach, na paletach i multiplatach lub w pojemnikach z produkcji in vitro.

2. Wymagania dotyczące jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych:

Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien:

1) być praktycznie wolny od wad mogących obniżyć jego jakość;

2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;

3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;

4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową;

5) być wolny od organizmów kwarantannowych;

6) być praktycznie wolny od następujących organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego:

Rodzaj lub gatunek
roślin warzywnych

Organizmy szkodliwe i choroby

– Allium ascalonicum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Delia spp.

– Ditylenchus dipsaci

– przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

grzyby:

– Botrytis spp.

– Peronospora destructor

– Sclerotium cepivorum

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli

– Allium cepa

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Delia spp.

– Ditylenchus dipsaci

– Meloidogyne spp.

– przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

bakterie:

– Pseudomonas spp.

grzyby:

– Botrytis spp.

– Fusarium oxysporum f. sp. cepae

– Peronospora destructor

– Sclerotium cepivorum

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli

– Allium futulosum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Delia spp.

– Ditylenchus dipsaci

– przylżeńce, w szczególności Thrips tabaci

grzyby:

– Sclerotium cepivorum

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Allium porrum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Delia spp.

– Ditylenchus dipsaci

– przylżeńce

bakterie:

– Pseudomonas spp.

grzyby:

– Alternaria porri

– Fusarium culmorum

– Phytophthora porri

– Scelerotium cepivorutn

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus żółtej pasiastości czosnku

– Allium sativum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Aceria tulipan

– Delia spp.

– Ditylenchus dipsaci

– przylżeńce

bakterie:

– Pseudomonas fluorescens

grzyby:

– Sclerotium cepivorum

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus żółtej karłowatości cebuli

– Apium graveolens

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Acidia Heraklei

– Ligus spp.

– Psila rosae

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis i Thrips tabaci

bakterie:

– Erwinia carotovora podp. carotovora

– Pseudomonas syringae pv. apii

grzyby:

– Fusarium oxysporum f. sp. apii

– Phoma apiicolaythium spp.

– Sclerotinia sclerotiorum

– Septoria apiicola

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki selera i wirus mozaiki ogórka

– Asparagus officinalis

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Brachyorynella asparagi

– Hypopta caestrum

– Platyparea poecyloptera

grzyby:

– Fusarium spp.

– Rhizoctonia violacea

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Beta vulgaris

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Pegomyia betae

grzyby:

– Photna betae

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka

– Brassica oleracea

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Heterodera spp.

– łuskoskrzydłe, w szczególności Pieris brassicae

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Pseudomonas syringae pv. maculicola

– Xanthomonas campestris pv.campestris

grzyby:

– Alternaria brassicae

– Mycosphaerella spp.

– Phoma lingam

– Plasmodiophora brassicaeythium spp.

– Rhizoctonia solani

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki kalafiora

– Brassica pekinensis

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mszycowate

– łuskoskrzydłe, w szczególności Pieris brassicae

bakterie:

– Erwinia carotovora

– Xanthomonas campestris pv. campestris

grzyby:

– Alternaria brassicae

– Botrytis cinerea

– Mycosphaerella spp.

– Phoma lingam

– Plasmodiophora brassicae

– Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności tospowirusy

– Capsicum annuum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– Leptinotarsa decemlineata

– Ostrinia nubilalis

– Phthorimaea operculella

– przędziorki

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Leveillula taurica

– Pyrenochaeta lycopersici

– Pythium spp.

– Phytophthora capsici

– Verticillium albo atrum

– Verticillium dahlia

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki pomidora, wirus łagodnej pstrości papryki i wirus mozaiki tytoniu

– Cichorium endiva

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Aphididae

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Botrytis cinerea

– Erysiphe cichoriacearum

– Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus zachodniej żółtaczki buraka i wirus mozaiki sałaty

– Cichorium intybus

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mszycowate

– Napomyza cichorii

– Apion assimile

bakterie:

– Erwinia carotovora

– Erwinia chrysanthemi

– Pseudomonas marginalis

grzyby:

– Phoma exigua

– Phytophthora erythroseptica

– Pythium spp.

– Sclerotinia sclerotiorum

– Citrullus lanatus

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Meloidogyne spp.

– Polyphagotarsonemus latus

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Colletotrichum lagenarium

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki arbuza

– Cucumis melo

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Meloidogyne spp.

– Polyphagotarsonemus latus

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Pseudomonas synringae pv. lachrymans

grzyby:

– Colletotrichum lagenarium

– Fusarium spp.

– Pythium spp.

– Sphaerotheca fuliginea

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus zielonej cętkowatości ogórka, wirus mozaiki ogórka i wirus mozaiki dyni olbrzymiej

– Cucumis sativus

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Delia platura

– Meloidogyne spp.

– Polyphagotarsonemus latus

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Pseudomonas syringae pv. lachrymans

grzyby:

– Fusarium spp.

– Phytophthora spp.

– Pseudoperonospora cubensis

– Pythium spp.

– Rhizoctonia spp.

– Sphaerotheca fuliginea

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Cucurbita maxima

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Meloidogyne spp.

– Polyphagotarsonemus latus

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Cucrbita pepo

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Meloidogyne spp.

– Polyphagotarsonemus latus

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Pseudomonas syringae pv. lachrymans

grzyby:

– Fusarium spp.

– Sphaerotheca fuliginea

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki dyni olbrzymiej, wirus żółtej mozaiki cukinii i tospowirusy

– Cynara cardunculus

i Cynara scolymus

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– przylżeńce

grzyby:

– Bremia lactucae

– Leveillula taurica f. sp. cynara

– Pythium spp.

– Rhizoctonia solani

– Sclerotium rolfsii

– Sclerotinia sclerotiorum

– Verticillium dahliae

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Foeniculum vulgare

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– przylżeńce

bakterie:

– Erwinia carotovora subsp. carotovora

– Pseudomonas marginalis pv. marginalis

grzyby:

– Cercospora foeniculi

– Phytophthora syringae

– Sclerotinia spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wirus mozaiki selera

– Lactuca sativa

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mszycowate

– Meloidogyne spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Botrytis cinerea

– Bremia lactucae

– Pythium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus pogrubienia nerwów sałaty, wirus mozaiki sałaty i pierścieniowa nekroza sałaty

– Lycopersicon lycopersicum

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mszycowate

– mącznikowate

– Hauptidia maroccana

– Meloidogyne spp.

– Tetranychus spp.

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

– Vasates lycopersici

bakterie:

– Pseudomonas syringae pv. tomato

grzyby:

– Alternaria solani

– Cladosporium fulvum

– Colletotrichum coccoides

– Didymella lycopersici

– Fusarium oxysporum

– Leveillula taurica

– Phytophthora nicotianae

– Pyrenochaeta lycopersici

– Pythium spp.

– Rhizoctonia solani

– Slerotinia sclerotiorum

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus X ziemniaka, wirus Y ziemniaka, mozaika zwykła tytoniu, wirus mozaiki pomidora i wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora

– Rheum spp.

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

– Erwinia rhapontici

grzyby:

– Armillariella mellea

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki gęsiówki i wirus mozaiki rzepy

– Solanum melongena

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate

– mszycowate

– Hemitarsonemus latus

– Leptinotarsa decemlineata

– Meloidogyne spp.

– Tetranychidae

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Fusarium spp.

– Leveillula tauricaf. sp. cynara

– Rhizoctonia solani

– Pythium spp.

– Sclerotinia sclerotiorum

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie, w szczególności wirus mozaiki ogórka, wirus mozaiki bakłażana, wirus ziemniaka Y i wirus mozaiki tytoniu

 

3. Wymagania dodatkowe dotyczące wytwarzania i jakości materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku:

1) materiału nasadzeniowego cebuli (dymki), szalotki i czosnku nie wytwarza się na polu, na którym w okresie ostatnich czterech lat były uprawiane rośliny cebulowe;

2) odległość plantacji cebuli (dymki), szalotki i czosnku od innych upraw gatunków cebulowych powinna być nie mniejsza niż 50 m; odległość ta może być zmniejszona do nie mniej niż 2 m, w przypadku gdy sąsiadująca plantacja jest odpowiednio plantacją cebuli (dymki), szalotki lub plantacją czosnku, spełniającą wymagania dotyczące wytwarzania;

3) na powierzchni 10 m2 nie może występować więcej niż 0,5 rośliny innych odmian;

4) materiał nasadzeniowy cebuli (dymki), szalotki i czosnku pochodzi bezpośrednio z materiału, który w fazie uprawy był poddany ocenie i określony jako praktycznie wolny od jakichkolwiek organizmów szkodliwych i chorób, ich oznak lub objawów;

5) oceny cech zewnętrznych partii cebuli (dymki), szalotki i czosnku wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się z uwzględnieniem:

Lp.

Wyszczególnienie oznak lub objawów występujących
organizmów szkodliwych lub chorób

Nie więcej niż
(% wagowy) partii

 

I. Czosnek

1

Cebulki nietypowe dla odmiany

1,0

2

Cebulki o masie mniejszej niż 30 g i średnicy mniejszej niż 3 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 6 g dla odmian zimowych

3,0

3

Cebulki o masie mniejszej niż 20 g i średnicy mniejszej niż 2 cm oraz cebulki o masie mniejszej niż 4 g dla odmian letnich

5,0

4

Cebulki zniekształcone, chore, z uszkodzeniami mechanicznymi lub o silnie spękanej łusce

1,0

 

II. Cebula i szalotka

1

Cebulki porażone Penicillium i innymi chorobami jakościowymi

1,0

2

Cebulki z objawami występowania Sclerotium cepivorum

0,0

3

Cebulki nietypowe dla odmiany

1,0

4

Cebulki uszkodzone

0,5

5

Cebulki pozbawione łuski

2,0

6

Cebulki skiełkowane

3,0

7

Cebulki z zaschniętym szczypiorem dłuższym niż 2 cm

3,0

8

Cebulki z zaschniętymi korzeniami dłuższymi niż 4 cm

3,0

9

Cebulki o niewłaściwej wielkości

3,0

10

Ziemia i inne zanieczyszczenia

0,5

Łącznie oznaki lub objawy występujących organizmów szkodliwych lub chorób w lp. 1–9

5,0

 

6) sortowanie cebuli:

a) wytworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej partię cebuli producent przed wprowadzeniem do obrotu sortuje na frakcje w przedziale od 5 mm do 25 mm,

b) w jednym opakowaniu może znajdować się tylko jedna frakcja,

c) na opakowaniu umieszcza się informację dotyczącą wielkości cebulek.

Załącznik 2. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I MATERIAŁU NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

1. Wytwarzany materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien mieć:

1) odpowiednią tożsamość i czystość rodzajową lub gatunkową;

2) odpowiednią jednolitość i tożsamość odmianową zgodną z opisem odmiany sporządzonym przez dostawcę zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.

2. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy powinien być wolny od organizmów kwarantannowych.

3. Jeżeli materiał rozmnożeniowy stanowią nasiona, powinny one wykazywać odpowiednią dla danego gatunku zdolność kiełkowania.

4. Materiał rozmnożeniowy i materiał nasadzeniowy roślin powinien:

1) być praktycznie wolny od:

a) wad mogących obniżyć jego jakość,

b) organizmów kwarantannowych;

2) charakteryzować się odpowiednią użytecznością, żywotnością oraz mieć właściwe rozmiary i znajdować się w takiej fazie rozwoju, która zapewnia jego przydatność jako materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego;

3) zachowywać odpowiednią proporcję między korzeniami, łodygami i liśćmi;

4) mieć odpowiednią tożsamość, czystość rodzajową, gatunkową lub odmianową zgodną z opisem odmiany, sporządzonym przez dostawcę;

5) być wolny od organizmów kwarantannowych;

6) być praktycznie wolny od następujących organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego:

Rodzaj lub gatunek
roślin ozdobnych

Organizmy szkodliwe i choroby

– Begonia x hiemalis Fotsch

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

– Aphelenchoides spp.

– Ditylenchus destructor

– Meloidogyne spp.

– Myzus ornatus

– Otiorrhynchus sulcatus

– Sciara

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Erwinia chrysanthemi

– Rhodococcus fascians

– Xanthomonas campestri spv. begoniae

grzyby:

– mączniak właściwy

– patogeny zgnilizny łodyg (Phytophthora spp., Pythium spp. i Rhizoctonia spp.)

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– kędzierzawka liści

– tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

– Cytrusy

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Aleurothrixus floccosus (Mashell)

– Meloidogyne spp.

– Parabemisia myricae (Kuwana)

– Tylenchulus semipenetrans

grzyby:

– Phytophthora spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wiroidy, takie jak: exocortis, cachexia-xyloporosis

– choroby wywołujące psorosis – jak objawy młodych liści, takie jak: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

– różnobarwność zakaźna

– wirus szorstkości liści cytrusowych

– Dendranthema x Grandiflorum (Ramat) Kitam

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– miniarkowate

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci, Aphelencoides spp. i Diarthronomia chrysanthemi

– łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

– Erwinia chrysanthemi

grzyby:

– Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

– Puccinia chrysanthemi

– Pythium spp.

– Rhizoctonia solani

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus mozaiki B chryzantemy

– tomato aspermy cucumovirus

– Dianthus Caryophyllus L. i hybryda

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– miniarkowate

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

– łuskoskrzydłe, w szczególności Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

grzyby:

– Alternaria dianthi

– Alternaria dianthicola

– Fusarium oxisporumf. spp. dianthi

– Mycosphaerella dianthi

– Phytophthora nicotiana spp. parasitica

– Rhizoctonia solani

– zgnilizna łodyg Fusarium spp. i Pythium spp.

– Uromyces dianthi

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus wżerkowej pierścieniowej plamistości goździka

– wirus pstrości goździka

– wirus drobnej nekrotycznej plamistości goździka

– tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

– Euforbia pulcherrima (Wild ex Kletzch)

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

bakterie:

– Erwinia chrysanthemi

grzyby:

– Fusarium spp.

– Pythium ultimum

– Pytophthora spp.

– Rhizoctonia solani

– Thielaviopsis basicola

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

– Gerbera L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– miniarkowate

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

– Aphelencoides spp.

– Lapidoptera

– Meloidogyne

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

grzyby:

– Fusarium spp.

– Phytophthora cryptogea

– mączniak

– Rhizoctonia solani

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

– Gladiolus L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Ditylenchus dipsaci

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Pseudomonas marginata

– Rhodococcus fascians

grzyby:

– Botrytis gladiolorum

– Curvularia trifolii

– Fusarium oxisporum spp. gladioli

– Pénicillium gladioli

– Sclerotinia spp.

– Septoria gladioli

– Urocystis gladiolicola

– Uromyces trasversalis

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– fitoplazmowa żółtaczka astra

– czynnik korkowatości rdzenia łodygi

– wirus mozaiki ogórka

– wirus pierścieniowej plamistości mieczyka (syn. utajony wirus narcyza białego)

– wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

inne organizmy szkodliwe:

– Cyperus esculentus

– Lilium L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Aphelenchoides spp.

– Rhysoglyphus spp.

– Pratylenchus penetrans

– Rotylenchus robustus

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Envinia carotovora podg. carotovora

– Rhodococcus fascians

grzyby:

– Cylindrocarpon destructans

– Fusarium oxisporum f. sp. lilii

– Pythium spp.

– Rhizoctonia spp.

– Rhizopus spp.

– Sclerotium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus mozaiki ogórka

– wirus bezobjawowy lilii

– wirus X lilii

– wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

– wirus pstrości tulipana

inne organizmy szkodliwe

– Cyperus esculentus

– Malus Miller

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Anarsia lineatella

– Eriosoma lanigerum

– czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Phytophtora cactorum

– Rosellinia necatrix

– Venturia spp.

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Narcissus L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Aphelenchoides subtenuis

– Ditylenchus destructor

– Eumerus spp.

– Merodon equestris

– Pratylenchus penetrant

– rozkruszkowate

– trójpazurkowce

grzyby:

– Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

– Sclerotinia spp.

– Sclerotium bulborum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus nekrotycznej kędzierzawki tytoniu

– czynnik srebrzystej smugowatości narcyza

– wirus żółtej pasiastości narcyza

inne organizmy szkodliwe

– Cyperus esculentus

– Pelargonium L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– mącznikowate, w szczególności Bemisia tabaci

– łuskoskrzydłe

– przylżeńce, w szczególności Frankliniella occidentalis

bakterie:

– Rhodococcus fascians

– Xanthomonas campestris pv. pelargonii

grzyby:

– Puccinia pelargonii zonalis

– patogeny zgnilizny łodyg (Botrytis spp., Pythium spp.)

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus pstrokatości pelargonii

– wirus kędzierzawki pelargonii

– wirus wstęgowej mozaiki pelargonii

– tospowirusy (wirus brązowej plamistości pomidora, wirus plamistości nekrotycznej niecierpka)

– Phoenix

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– przylżeńce

grzyby:

– Exosporium palmivorum

– Gliocladium wermoeseni

– Graphiola phoenicis

– Pestalozzia Phoenicis

– Pythium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Pinus nigra

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Blastophaga spp.

– Rhyacionia buoliana

grzyby:

– Ophodermium seditiosum

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wszystkie

– Prunus L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Capnodis tenebrionis

– Meloidogyne spp.

– czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

– Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Rosellinia necatrix

– Taphrina deformans

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus karłowatości śliwy

– wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

– Pyrus L.

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– Anarsia lineatella

– Eriosoma lanigerum

– czerwce, w szczególności Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona i Quadraspidiotus perniciosus

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

– Pseudomonas syringae pv. syringae

grzyby:

– Armillariella mellea

– Chondrostereum purpureum

– Nectria galligena

– Phytophthora spp.

– Rosellinia necatrix

– Verticilliun spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne:

– wszystkie

– Rosa

owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju:

– łuskoskrzydłe, w szczególności Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

– Meloidogyne spp.

– Pratylenchus spp.

– Tetranychus urticae

bakterie:

– Agrobacterium tumefaciens

grzyby:

– Chondrostereum purpureum

– Choristoneura spp.

– Diplocarpon rosae

– Peronospora sparsa

– Phragmidium spp.

– Rosellinia necatrix

– Sphaeroteca pannosa

– Verticillium spp.

wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności:

– wirus mozaiki jabłka

– wirus mozaiki gęsiówki

– wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy

 

Załącznik 3. [WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI SADZONEK WINOROŚLI]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA I JAKOŚCI SADZONEK WINOROŚLI

I. Wytwarzanie

1. Izolacja przestrzenna: mateczniki i szkółki winorośli powinny być położone w odległości nie mniejszej niż 10 m od roślin dziko rosnących lub uprawnych z rodzaju Vitis.

2. Czystość gatunkowa i odmianowa:

1) wymagana jest pełna czystość gatunkowa i odmianowa sadzonek winorośli;

2) sadzonki winorośli mogą być roślinami własnokorzeniowymi lub szczepionymi na podkładkach odpornych na filokserę winiec.

3. Wiek:

1) mateczniki winorośli utrzymuje się do 15 lat;

2) sadzonki winorośli w szkółkach nie mogą być starsze niż trzyletnie.

4. Zdrowotność

Rośliny mateczne i sadzonki winorośli powinny być:

1) wolne od organizmów kwarantannowych;

2) praktycznie wolne od organizmów, które mogą obniżyć jakość sadzonek winorośli – na podstawie oceny wizualnej.

II. Jakość

Materiał rozmnożeniowy winorośli powinien spełniać wymagania jakościowe:

1) mieć pełną czystość gatunkową i odmianową;

2) mieć właściwy wygląd dla danego gatunku i odmiany;

3) być wolny od organizmów kwarantannowych;

4) być praktycznie wolny od:

a) uszkodzeń fizycznych, mechanicznych lub chemicznych,

b) wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość jako materiału rozmnożeniowego,

c) organizmów, które mogą obniżyć jakość sadzonek winorośli;

5) być przygotowany w postaci jednorodnych partii;

6) średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu;

7) powinien mieć:

a) minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka,

b) nie mniej niż 3 korzenie szkieletowe o długości co najmniej 15 cm albo

c) wiązkę korzeni drobnych nie krótszych niż 6 cm – dla sadzonek wykopywanych ze szkółki, albo

d) korzenie przerastające całą objętość gleby – dla sadzonek utrzymywanych w pojemnikach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama