reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatora pocztowego obowiązku nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, oraz prokuraturę i sądy ich zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających:

1) uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług,

2) udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości tych przesyłek,

3) udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, że stanowi przedmiot przestępstwa do oględzin przez uprawnione podmioty,

4) dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części

– zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach odrębnych.

§ 2. [Obowiązki operatora pocztowego]

Operator pocztowy, w zakresie, o którym mowa w § 1, zapewnia nieodpłatnie uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań przez:

1) przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia przesyłek pocztowych wskazanych przez uprawnione podmioty oraz prokuraturę i sądy w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia przesyłek pocztowych z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;

2) przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę pocztową, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.

§ 3. [Sposób wykonywania obowiązków]

Operator pocztowy wykonuje obowiązek, o którym mowa w § 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych.

§ 4. [Udostępnianie przesyłek pocztowych i danych]

1. Przesyłki pocztowe i dane, o których mowa w § 1, operator pocztowy udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów w miejscach z nimi uzgodnionych.

2. W przypadku kodowania przez operatora pocztowego przesyłek pocztowych i danych, o których mowa w § 2 pkt 2, operator pocztowy udostępnia je uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom w formie niezakodowanej.

§ 5. [Udział pracowników operatora pocztowego w ramach realizacji zadań]

Udział pracowników operatora pocztowego w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1 i § 2, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. poz. 1731).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama