reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie czynności policji sądowej, wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres czynności policji sądowej, wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej w sądach wojskowych i w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych, zwanych dalej „sądami” i „prokuraturami”;

2) sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1, w tym:

a) usytuowanie policji sądowej,

b) wykonywane przez nią czynności,

c) sposób jej współdziałania z sądami wojskowymi i prokuratorami do spraw wojskowych oraz ze Służbą Więzienną.

§ 2. [Zadania policji sądowej wykonywane przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej]

Zadania policji sądowej wykonywane przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej polegają na:

1) ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur;

2) ochronie życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości;

3) wykonywaniu zarządzeń sądu, wydanych w celu utrzymania powagi sądu;

4) ochronie pomieszczeń dla doprowadzonych do sądu osób pozbawionych wolności w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.

§ 3. [Sposób wykonywania zadań]

Zadania określone w § 2 wykonuje się przez:

1) wystawienie posterunków kontrolno-ochronnych;

2) kontrolę osób wchodzących do sądów i prokuratur oraz sprawdzanie wnoszonych przedmiotów;

3) pełnienie służby w pomieszczeniach sądów i prokuratur;

4) ochronę bezpośrednią sędziów i prokuratorów oraz innych osób w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości;

5) usuwanie z pomieszczeń sądów i prokuratur osób naruszających powagę sądu lub zakłócających porządek publiczny.

§ 4. [Wniosek o wyznaczenie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania zadań policji sądowej]

1. Komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej wyznacza żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania zadań policji sądowej na wniosek prezesa sądu wojskowego, Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych lub zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych.

2. Wniosek, który przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem czynności, zawiera:

1) termin realizacji czynności;

2) proponowaną liczebność policji sądowej;

3) zakres wykonywanych czynności;

4) informacje o zagrożeniach dla życia i zdrowia osób, o których mowa w § 2 pkt 2, lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur, w których mają być realizowane zadania policji sądowej.

§ 5. [Zadania realizowane przez policję sądową]

Policja sądowa w trakcie wykonywania zadań służbowych realizuje polecenia prezesa sądu wojskowego lub przewodniczącego składu sędziowskiego albo Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych lub zastępcy prokuratora rejonowego do spraw wojskowych.

§ 6. [Udostępnianie pomieszczeń niezbędnych dla policji sądowej]

Prezes sądu wojskowego, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych lub zastępca prokuratora rejonowego do spraw wojskowych udostępniają pomieszczenia niezbędne dla policji sądowej.

§ 7. [Współdziałanie z pracownikami sądów i prokuratorami do spraw wojskowych]

Policja sądowa w zakresie wykonywania zadań współdziała z pracownikami sądów i prokuratorami do spraw wojskowych oraz ze Służbą Więzienną przez stałą wymianę informacji dotyczących:

1) bezpieczeństwa sądów i prokuratur;

2) możliwych zagrożeń życia i zdrowia sędziów i prokuratorów;

3) warunków bezpieczeństwa podczas konwojowania szczególnie niebezpiecznych przestępców;

4) sposobu wykonywania zadań policji sądowej.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu czynności policji sądowej wykonywanych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób ich wykonania (Dz. U. poz. 1857), które na podstawie art. 73 pkt 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178 i 2103 oraz z 2017 r. poz. 1452) utraciło moc z dniem 4 kwietnia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama