REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2263

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2193 oraz z 2006 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) sprzeciwów od decyzji – 100 zł;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.”.

§ 2. [Zwracanie z urzędu różnicy między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]

Różnicę między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) w sprawie sprzeciwu od decyzji a wysokością wpisu należnego, określoną w § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) od skargi kasacyjnej albo od skargi o wznowienie postępowania a wysokością wpisu należnego, określoną w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

– zwraca się stronie z urzędu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-06
  • Data wejścia w życie: 2017-12-07
  • Data obowiązywania: 2017-12-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA