reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) adres strony internetowej rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanego dalej „rejestrem”, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej „BDO”;

2) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 2. [Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO]

Określa się następujący adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.bdo.mos.gov.pl.

§ 3. [Zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników]

Zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia BDO.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).

Załącznik 1. [ZAKRES UPRAWNIEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2377)

ZAKRES UPRAWNIEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH

Lp.

Użytkownik

Zakres uprawnień do informacji1)

Dostępne informacje2)

Rodzaj ograniczenia3)

Możliwość przeglądania informacji i generowania
raportów

Możliwość edycji i wprowadzania zmian

1

2

3

4

5

6

7

1

minister właściwy do spraw środowiska

pełny

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

brak

tak

tak

2

administrator BDO, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska

pełny

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

brak

tak

tak

3

minister właściwy do spraw gospodarki

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 1–10, 13–16 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 11 i ust. 4 ustawy

tak

nie

4

minister właściwy do spraw rolnictwa

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 1, 4 lit. a, pkt 5–10, 13, 14 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 2, 3, 4 lit. b–d, pkt 11, 15, 16 i ust. 4 ustawy

tak

nie

5

minister właściwy do spraw transportu

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 2, 3, 4 lit. a i b, pkt 10 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1, 4 lit. c i d, pkt 5–9, 11, 13–16 i ust. 4 ustawy

tak

nie

6

minister właściwy do spraw zdrowia

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 3–5, 7–10, 13, 14 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1, 2, 6, 11, 15, 16 i ust. 4 ustawy

tak

nie

7

minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 5–7 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1–4, 8–11, 13–16 ustawy

tak

nie

8

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

9

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy w zakresie informacji dotyczących danego województwa

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

10

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

ograniczony

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

tak

nie

11

dyrektorzy urzędów statystycznych

ograniczony

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

tak

nie

12

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 5, 7–9, 13, 14 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1–4, 6, 10, 11, 15, 16 i ust. 4 ustawy

tak

nie

13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

14

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy w zakresie informacji dotyczących danego województwa

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

15

Główny Geodeta Kraju

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 5–9, 13, 14 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1–4, 10, 11, 15, 16 i ust. 4 ustawy

tak

nie

16

marszałek województwa

ograniczony

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

brak

tak

tak4)

17

wojewoda

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy w zakresie informacji dotyczących danego województwa

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

18

starosta

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy w zakresie informacji dotyczących danego powiatu

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

19

wójt, burmistrz, prezydent miasta

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 4 ustawy

tak

nie

20

organy inspekcji Ochrony Środowiska

ograniczony

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 i 4 ustawy

brak

tak

nie

21

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ograniczony

- art. 79 ust. 2 pkt 5–9, 13–16 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1–4, 10, 11 i ust. 4 ustawy

tak

nie

22

zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

ograniczony

- art. 79 ust. 2 ustawy

- art. 49 ust. 7 ustawy

- art. 79 ust. 2 pkt 1–4, 10, 11 i ust. 4 ustawy

tak

nie

 

Uwaga:

Ilekroć w tabeli jest mowa o ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm).

Objaśnienia:

1) Zakres uprawnień obejmuje:

1) zakres pełny – oznaczający dostęp do wszystkich informacji gromadzonych w BDO, wraz z możliwością wprowadzania zmian i edycji tych informacji;

2) zakres ograniczony – oznaczający niepełny dostęp, w zależności od użytkownika, do informacji gromadzonych w BDO, wraz z częściowym lub całkowitym brakiem możliwości wprowadzania zmian i edycji tych informacji.

2) Informacje określone w odpowiednich przepisach ustawy.

3) Informacje, które nie będą udostępnione danemu użytkownikowi.

4) W zakresie informacji dotyczących danego województwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama