| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) odpady, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, zwanej dalej „próbą strzępienia”;

2) sposób wykonania próby strzępienia.

§ 2. [Próba strzępienia]

Próbie strzępienia poddaje się odpady pochodzące z procesu demontażu kompletnych pojazdów wycofanych z eksploatacji.

§ 3. [Sposób przeprowadzania próby strzępienia]

1. Próbę strzępienia przeprowadza się w sposób umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

1) daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia;

2) nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły odpady, o których mowa w § 2;

3) masy odpadów, o których mowa w § 2, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;

4) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;

5) zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w procentach, w stosunku do łącznej masy odpadów, o których mowa w § 2;

6) masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg, przeznaczonych do przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku oraz do unieszkodliwiania, a także udziału procentowego poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom przetwarzania.

2. Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje:

1) przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na poszczególne frakcje materiałowe;

2) zważenie masy odpadów, o których mowa w § 2, przygotowanych do próby strzępienia;

3) poddanie procesowi strzępienia masy odpadów, o których mowa w § 2, przygotowanych do próby strzępienia;

4) odrębne zważenie wydzielonych następujących frakcji materiałowych:

a) metali żelaznych,

b) metali nieżelaznych,

c) tworzywa sztucznego,

d) szkła,

e) lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych,

f) lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne,

g) pozostałości

– jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia.

§ 4. [Masa odpadów]

Masa odpadów, o których mowa w § 2, poddana próbie strzępienia nie może być mniejsza niż 30 Mg.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. poz. 96), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 933 i 1688).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »