REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2390

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. poz. 880) w § 2 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW;”.

§ 2. [Termin zgłoszenia instalacji energetycznych]

Zgłoszenia instalacji energetycznych o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, a jeżeli na terenie jednego zakładu położonych jest kilka instalacji energetycznych, to o łącznej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1 MW, w skład których wchodzą wyłącznie źródła spalania paliw oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku, gdy pozwolenia na budowę źródeł spalania paliw wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r. – oddane do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r., należy dokonać organowi ochrony środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2015, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180 i 2290.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-20
  • Data wejścia w życie: 2018-01-20
  • Data obowiązywania: 2018-01-20

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA