REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2397

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217 i 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli nr 1:

a) w lp. 44 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

b) dodaje się lp. 60–63 w brzmieniu:

60

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

23.0107

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

61

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

23.1314

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141

2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.13142

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

23.13143

 

4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.13149

 

62

Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć

wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć

w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami

gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym

liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat

RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji

lub w dostępie.

63

Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

23.0304

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1:

– w lp. 37 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

– dodaje się lp. 53–56 w brzmieniu:

53

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

23.0107

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

54

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

23.1314

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141

2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.13142

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

23.13143

4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.13149

55

Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć

wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć

w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami

gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym

liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat

RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji

lub w dostępie.

56

Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

23.0304

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 

b) w tabeli nr 2 w pkt 1.1 kolumna „Personel” otrzymuje brzmienie:

„1) lekarz dentysta lub

2) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, lub

3) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli nr 1:

a) w lp. 42 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

b) dodaje się lp. 64–67 w brzmieniu:

64

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

23.0107

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

65

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

23.1314

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141

2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.13142

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

23.13143

 

4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.13149

66

Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć

wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć

w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami

gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym

liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat

RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji

lub w dostępie.

67

Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

23.0304

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli nr 1:

a) w lp. 47 kolumna nr 4 „Warunki realizacji świadczeń” otrzymuje brzmienie:

„Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.”,

b) dodaje się lp. 63–66 w brzmieniu:

63

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

23.0107

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

64

Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:

23.1314

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:

1) endometr w miejscu;

2) aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;

23.13141

2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;

23.13142

3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;

23.13143

4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.

23.13149

65

Rentgenodiagnostyka

do 5 zdjęć wewnątrzustnych

23.0302

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży

do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia.

Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć

wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz

z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć

w dokumentację medyczną pacjenta.

Świadczenie jest realizowane w połączeniu ze świadczeniami

gwarantowanymi o kodzie ICD-9 23.01 wraz

z rozszerzeniami oraz 23.13 wraz z rozszerzeniami.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić

w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym

liczbę zdjęć.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat

RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji

lub w dostępie.

66

Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

23.0304

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

 

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli nr 1 dodaje się lp. 45 w brzmieniu:

45

Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba

23.0107

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-21
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA