| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Działów do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku i w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Utworzenie Działu do spraw Wojskowych w obszarze właściwości Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku]

W obszarze właściwości Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku tworzy się Dział do spraw Wojskowych.

§ 2. [Utworzenie Działu do spraw Wojskowych w obszarze właściwości Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy]

W obszarze właściwości Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy tworzy się Dział do spraw Wojskowych.

§ 3. [Rozporządzenie w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 402 oraz z 2017 r. poz. 1762) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, Prokuratury Rejonowej w Gdyni, Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie i Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu.

2. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku, Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Lublinie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.”;

2) w § 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ w Białymstoku – obszar województwa podlaskiego;

1b) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy – obszar województwa kujawsko-pomorskiego;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie – obszar województwa warmińsko-mazurskiego;

5) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu – obszar województwa wielkopolskiego;”.

§ 4. [Przepis przejściowy]

Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do działów do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych właściwych na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w ich właściwości.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »