| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 15g ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161 i 2312) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;

3) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2. [Ustalanie planu finansowego wydatków]

1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;

2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 grudnia 2017 r. (poz. 2426)

Załącznik nr 1

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Nr zadania

Zadanie

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota w zł

Termin realizacji

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:

 

 

 

1 296 622 491

 

Ogółem budżety urzędów naczelnych i jednostek centralnych

 

 

 

1 274 644 527

 

Wojewodowie

 

 

 

21 977 964

 

 

 

18 BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO

 

 

 

23 815 700

 

1

Nabycie przez Krajowy Zasób Nieruchomości aktywów w postaci objęcia udziałów w spółkach celowych tworzonych przez KZN i gminy

 

700

70095

6220

23 815 700

31.03.2018 r.

 

 

19 BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

 

 

 

73 559 056

 

2

System łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych dla działań operacyjno-rozpoznawczych KAS

 

750

75001

6060

5 048 950

31.03.2018 r.

3

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby KAS - woj. świętokrzyskie

 

750

75008

4210

193 700

31.03.2018 r.

4

Budowa obiektu Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim - IAS w Warszawie

 

750

75008

6050

195 187

31.03.2018 r.

5

Budowa siedziby UCS w Krakowie przy ul. Pachońskiego 3 - IAS w Krakowie

 

750

75008

6050

2 077 000

31.03.2018 r.

6

Przebudowa budynku przy ul. Jagiellońskiej 55B - IAS w Warszawie

 

750

75008

6050

2 000 000

31.03.2018 r.

7

System łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych dla działań operacyjno-rozpoznawczych KAS

 

750

75008

6060

24 816 825

31.03.2018 r.

8

Zakup centrali p.poż. do budynków US w woj. mazowieckim - IAS w Warszawie

 

750

75008

6060

243 000

31.03.2018 r.

9

Zakup sprzętu do kontroli i środków transportu na potrzeby KAS

 

750

75008

6060

29 012 817

31.03.2018 r.

10

Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze wykrywania nadużyć podatkowych

 

750

75095

4210

3 386

31.03.2018 r.

11

Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego na potrzeby KAS - woj. podkarpackie

 

750

75095

4210

326 000

31.03.2018 r.

12

Doposażenie stanowisk pracy w MF w związku z utworzeniem KAS oraz poprawa funkcjonowania i zwiększenie dostępności do zasobów informatycznych dla pracowników MF

 

750

75095

6060

2 664 279

31.03.2018 r.

13

Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów i zakup oprogramowania w celu zwiększenia potencjału analitycznego w obszarze wykrywania nadużyć podatkowych

 

750

75095

6060

5 890 112

31.03.2018 r.

14

Zakup i dostawa licencji Microsoft dla użytkowników końcowych JPK

 

750

75095

6060

1 087 800

31.03.2018 r.

 

 

27 INFORMATYZACJA

 

 

 

2 886 397

 

15

Zadanie inwestycyjne - Termorenowacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, witryn wejściowych oraz modernizacja dachu i budowa instalacji antyoblodzeniowej i odgromowej

 

750

75001

6050

2 886 397

31.03.2018 r.

 

 

29 OBRONA NARODOWA

 

 

 

512 528 960

 

16

Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD O/P

 

752

75204

6060

55 873 000

31.03.2018 r.

17

Sprzęt informatyki i oprogramowanie

 

752

75204

6060

84 336 960

31.03.2018 r.

18

Zintegrowany System Szkolenia Zaawansowanego AJT (Advanced Jet Trainer)

 

752

75204

6060

372 319 000

31.03.2018 r.

 

 

33 ROZWÓJ WSI

 

 

 

19 442 190

 

19

Zakup serwerów na potrzeby systemów aplikacyjnych ARiMR

 

010

01027

6220

15 388 818

31.03.2018 r.

20

Zakup urządzeń na potrzeby systemu do backupu w ARiMR

 

010

01027

6220

4 053 372

31.03.2018 r.

 

 

42 SPRAWY WEWNĘTRZNE

 

 

 

102 546 569

 

21

Przebudowa obiektów MSWiA w Warszawie

 

750

75001

6050

1 591 505

31.03.2018 r.

22

Zakup blankietów dowodów osobistych oraz książeczek paszportowych

 

750

75070

4210

16 043 000

28.02.2018 r.

23

Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej

 

752

75295

4250

13 921 881

31.03.2018 r.

24

Zakupy sprzętu transportowego

 

752

75295

6060

8 010 726

31.03.2018 r.

25

Zakup uzbrojenia i sprzętu techniki policyjnej

 

752

75295

6060

3 439 558

31.03.2018 r.

26

Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych, infastruktury teleinformatycznej oraz mobilnego dostępu do systemów informacyjnych

 

752

75295

6060

21 995 334

31.03.2018 r.

27

Budowa systemu cyberbezpieczeństwa oraz Technicznego Centrum Zwalczania Cyberbezpieczeństwa Policji

 

752

75295

6060

18 914 923

31.03.2018 r.

28

Zakupy wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy

 

752

75295

6060

8 315 000

31.03.2018 r.

29

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w KG PSP

 

754

75409

4210

69 000

31.03.2018 r.

30

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w KG PSP

 

754

75409

6060

377 782

31.03.2018 r.

31

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

803

80303

2270

32 500

31.03.2018 r.

32

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

 

803

80303

6220

179 500

31.03.2018 r.

33

Przebudowa i nadbudowa V piętra budynku Szpitala z przeznaczeniem na Blok Operacyjny wraz z infrastrukturą (SP ZOZ MSWiA w Opolu)

 

851

85195

6220

9 655 860

31.01.2018 r.

 

 

46 ZDROWIE

 

 

 

33 492 812

 

34

Zadanie budowlane pn. "Modernizacja stacji trafo" realizowane przez Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

 

851

85112

6220

1 800 000

31.03.2018 r.

35

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021"

 

851

85149

4230

19 762 322

31.03.2018 r.

36

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020"

 

851

85149

6130

292 000

31.03.2018 r.

37

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. "Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020"

 

851

85149

6140

400 250

31.03.2018 r.

38

Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych

 

851

85195

4230

11 238 240

31.03.2018 r.

 

 

48 GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN

 

 

 

421 870 000

 

39

Świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

 

100

10001

2830

421 870 000

31.03.2018 r.

 

 

56 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

 

 

 

84 502 843

 

40

Przebudowa i rozbudowa siedziby delegatury CBA w Krakowie

 

754

75420

6050

320 046

31.03.2018 r.

41

Instalacja systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej w siedzibie CBA w Bydgoszczy

 

754

75420

6060

441 627

31.03.2018 r.

42

System SARP

 

754

75420

6060

1 014 661

31.03.2018 r.

43

Zakup nieruchomości na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 

754

75420

6060

79 000 000

31.03.2018 r.

44

Zakup samochodów

 

754

75420

6060

1 733 171

31.03.2018 r.

45

Zakup sprzętu komputerowego

 

754

75420

6060

1 993 338

31.03.2018 r.

 

 

85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 

 

 

267 500

 

46

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego

 

754

75410

6060

72 000

31.03.2018 r.

47

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla ratowników

 

754

75410

6060

81 000

31.03.2018 r.

48

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - źródła promieniotwórcze

 

754

75410

6060

30 500

31.03.2018 r.

49

Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - pompa o wydajności 6000 l / min. (Starostwo Powiatowe w Lubaniu)

 

754

75478

6410

84 000

31.03.2018 r.

 

 

85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

 

480 000

 

50

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

4210

126 000

31.03.2018 r.

51

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

354 000

31.03.2018 r.

 

 

85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

 

 

1 353 543

 

52

Finansowanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 

700

70005

2110

224 475

31.03.2018 r.

53

Finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych celem ustalenia kwot odszkodowań

 

700

70005

4300

528 531

31.03.2018 r.

54

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

4210

126 000

31.03.2018 r.

55

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

209 000

31.03.2018 r.

56

Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo - gaśniczych kontenerów wymiennych - Przedsięwzięcie objęte Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020

 

754

75411

6410

55 537

31.03.2018 r.

57

Likwidacja barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" w Lublinie ul. Wallenroda 2a na potrzeby osób niepełnosprawnych - inwestycja budowlana

 

852

85203

6410

210 000

31.03.2018 r.

 

 

85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 

 

 

54 000

 

58

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

54 000

31.03.2018 r.

 

 

85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 

 

 

885 000

 

59

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego

 

754

75410

4210

84 000

31.03.2018 r.

60

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego

 

754

75410

6060

41 000

31.03.2018 r.

61

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej

 

754

75410

6060

116 000

31.03.2018 r.

62

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla ratowników

 

754

75410

6060

54 000

31.03.2018 r.

63

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Źródła promieniotwórcze

 

754

75410

6060

15 000

31.03.2018 r.

64

Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Sieradzu w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

 

754

75478

6410

300 000

31.03.2018 r.

65

Zakup pompy szlamowej w KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

 

754

75478

6410

275 000

31.03.2018 r.

 

 

85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

 

 

4 507 929

 

66

Przeprowadzenie ekshumacji szczątków żołnierzy Armii Czerwonej z mogiły wojennej znajdującej się w Parku „Kościelec” w Chrzanowie i przeniesienie ich do nowej kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Chrzanowie

 

710

71035

4300

1 343 228

31.03.2018 r.

67

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

764 701

31.03.2018 r.

68

Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu - etap I

 

854

85403

6430

2 400 000

31.03.2018 r.

 

 

85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 

 

 

3 033 000

 

69

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

3 033 000

31.03.2018 r.

 

 

85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

 

 

138 680

 

70

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

138 680

31.03.2018 r.

 

 

85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 

 

 

540 000

 

71

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

4210

84 000

31.03.2018 r.

72

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

456 000

31.03.2018 r.

 

 

85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

 

 

66 000

 

73

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - zakup sprzętu i środków dekontaminacyjnych/dezaktywacyjnych dla ratowników, źródeł promieniotwórczych oraz sprzętu informatycznego do obsługi spektrometrów i sprzętu detekcyjno-pomiarowego

 

754

75410

6060

66 000

31.03.2018 r.

 

 

85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 

 

 

2 746 000

 

74

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

4210

84 000

31.03.2018 r.

75

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

325 000

31.03.2018 r.

76

Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Mściszewicach o część przedszkolną

 

801

80103

6330

1 823 000

31.03.2018 r.

77

Dofinansowanie II etapu rozbudowy zespołu szkolno – przedszkolnego w Węsiorach o część przedszkolną

 

801

80103

6330

514 000

31.03.2018 r.

 

 

85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 

 

 

3 679 404

 

78

Buty chemoodporne do zagrożeń CBRN

 

754

75410

4210

34 236

31.03.2018 r.

79

Osobiste dawkomierze promieniowania gamma i neutronowego

 

754

75410

4210

208 153

31.03.2018 r.

80

Rękawice chemoodporne do zagrożeń CBRN

 

754

75410

4210

23 959

31.03.2018 r.

81

Czytnik osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego

 

754

75410

6060

41 000

31.03.2018 r.

82

Pojemnik platformowy do przewozu czynników CBRN wraz z robotem

 

754

75410

6060

2 370 000

31.03.2018 r.

83

Spektrometr XRF

 

754

75410

6060

200 000

31.03.2018 r.

84

Spektrometry promieniowania gamma

 

754

75410

6060

460 000

31.03.2018 r.

85

Sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego

 

754

75410

6060

96 000

31.03.2018 r.

86

Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej

 

754

75410

6060

116 000

31.03.2018 r.

87

Sprzęt i środki dekontaminacyjne/ dezaktywacyjne dla ratowników

 

754

75410

6060

108 000

31.03.2018 r.

88

Źródła promieniotwórcze

 

754

75410

6060

22 056

31.03.2018 r.

 

 

85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

 

 

263 000

 

89

Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych

 

754

75410

4210

126 000

31.03.2018 r.

90

Zakup sprzętu do likwidacji zagrożeń radiacyjnych

 

754

75410

6060

137 000

31.03.2018 r.

 

 

85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

 

 

427 000

 

91

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Spektrometry promieniowania gamma

 

754

75410

6060

230 000

31.03.2018 r.

92

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej

 

754

75410

6060

116 000

31.03.2018 r.

93

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - Sprzęt i środki dekontaminacyjne/dezaktywacyjne dla ratowników

 

754

75410

6060

81 000

31.03.2018 r.

 

 

85/30 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 

 

 

2 941 000

 

94

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - pojemnik platformowy do przewozu czynników CBRN wraz z robotem

 

754

75410

6060

2 370 000

31.03.2018 r.

95

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - spektrometr XRF

 

754

75410

6060

200 000

31.03.2018 r.

96

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt informatyczny do obsługi spektrometrów, czytników i sprzętu detekcyjno - pomiarowego

 

754

75410

6060

120 000

31.03.2018 r.

97

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla modułów dekontaminacji masowej

 

754

75410

6060

116 000

31.03.2018 r.

98

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego - sprzęt i środki dekontaminacyjne / dezaktywacyjne dla ratowników

 

754

75410

6060

135 000

31.03.2018 r.

 

 

85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 

 

 

595 908

 

99

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

 

754

75410

6060

347 000

31.03.2018 r.

100

Remont dachu w Pałacu Myśliwskim służącym za siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku

 

921

92120

6430

248 908

31.03.2018 r.

 

Załącznik 2. [PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO]

Załącznik nr 2

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Część

Dział

Rozdział

Treść

Poz.

Plan

z tego:

Dotacje i subwencje

Wydatki bieżące

jednostek

budżetowych

Wydatki majątkowe

Współfinansowanie

projektów z udziałem

środków Unii

Europejskiej

w złotych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH I WOJEWODÓW

z tego:

1

1 296 622 491

422 126 975

64 325 636

810 169 880

 

 

 

 

BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH I JEDNOSTEK CENTRALNYCH

w tym:

1

1 274 644 527

421 902 500

61 557 529

791 184 498

 

18

 

 

BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO

1

23 815 700

 

 

23 815 700

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2

23 815 700

 

 

23 815 700

 

 

 

70095

Pozostała działalność

3

23 815 700

 

 

23 815 700

 

19

 

 

BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

1

73 559 056

 

523 086

73 035 970

 

 

750

 

Administracja publiczna

2

73 559 056

 

523 086

73 035 970

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3

5 048 950

 

 

5 048 950

 

 

 

75008

Izby skarbowe i urzędy skarbowe

4

58 538 529

 

193 700

58 344 829

 

 

 

75095

Pozostała działalność

5

9 971 577

 

329 386

9 642 191

 

27

 

 

INFORMATYZACJA

1

2 886 397

 

 

2 886 397

 

 

750

 

Administracja publiczna

2

2 886 397

 

 

2 886 397

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3

2 886 397

 

 

2 886 397

 

29

 

 

OBRONA NARODOWA

1

512 528 960

 

 

512 528 960

 

 

752

 

Obrona narodowa

2

512 528 960

 

 

512 528 960

 

 

 

75204

Centralne wsparcie

3

512 528 960

 

 

512 528 960

 

33

 

 

ROZWÓJ WSI

1

19 442 190

 

 

19 442 190

 

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

2

19 442 190

 

 

19 442 190

 

 

 

01027

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

3

19 442 190

 

 

19 442 190

 

42

 

 

SPRAWY WEWNĘTRZNE

1

102 546 569

32 500

30 033 881

72 480 188

 

 

750

 

Administracja publiczna

2

17 634 505

 

16 043 000

1 591 505

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

3

1 591 505

 

 

1 591 505

 

 

 

75070

Centrum Personalizacji Dokumentów

4

16 043 000

 

16 043 000

 

 

 

752

 

Obrona narodowa

5

74 597 422

 

13 921 881

60 675 541

 

 

 

75295

Pozostała działalność

6

74 597 422

 

13 921 881

60 675 541

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7

446 782

 

69 000

377 782

 

 

 

75409

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

8

446 782

 

69 000

377 782

 

 

803

 

Szkolnictwo wyższe

9

212 000

32 500

 

179 500

 

 

 

80303

Uczelnie służb państwowych

10

212 000

32 500

 

179 500

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

11

9 655 860

 

 

9 655 860

 

 

 

85195

Pozostała działalność

12

9 655 860

 

 

9 655 860

 

46

 

 

ZDROWIE

1

33 492 812

 

31 000 562

2 492 250

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

2

33 492 812

 

31 000 562

2 492 250

 

 

 

85112

Szpitale kliniczne

3

1 800 000

 

 

1 800 000

 

 

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

4

20 454 572

 

19 762 322

692 250

 

 

 

85195

Pozostała działalność

5

11 238 240

 

11 238 240

 

 

48

 

 

GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN

1

421 870 000

421 870 000

 

 

 

 

100

 

Górnictwo i kopalnictwo

2

421 870 000

421 870 000

 

 

 

 

 

10001

Górnictwo węgla kamiennego

3

421 870 000

421 870 000

 

 

 

56

 

 

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

1

84 502 843

 

 

84 502 843

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

84 502 843

 

 

84 502 843

 

 

 

75420

Centralne Biuro Antykorupcyjne

3

84 502 843

 

 

84 502 843

 

 

 

 

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

w tym:

1

21 977 964

224 475

2 768 107

18 985 382

 

85/02

 

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

1

267 500

 

 

267 500

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

267 500

 

 

267 500

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

183 500

 

 

183 500

 

 

 

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4

84 000

 

 

84 000

 

85/04

 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

1

480 000

 

126 000

354 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

480 000

 

126 000

354 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

480 000

 

126 000

354 000

 

85/06

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

1

1 353 543

224 475

654 531

474 537

 

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2

753 006

224 475

528 531

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3

753 006

224 475

528 531

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4

390 537

 

126 000

264 537

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

5

335 000

 

126 000

209 000

 

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6

55 537

 

 

55 537

 

 

852

 

Pomoc społeczna

7

210 000

 

 

210 000

 

 

 

85203

Ośrodki wsparcia

8

210 000

 

 

210 000

 

85/08

 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

1

54 000

 

 

54 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

54 000

 

 

54 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

54 000

 

 

54 000

 

85/10

 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

1

885 000

 

84 000

801 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

885 000

 

84 000

801 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

310 000

 

84 000

226 000

 

 

 

75478

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4

575 000

 

 

575 000

 

85/12

 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1

4 507 929

 

1 343 228

3 164 701

 

 

710

 

Działalność usługowa

2

1 343 228

 

1 343 228

 

 

 

 

71035

Cmentarze

3

1 343 228

 

1 343 228

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4

764 701

 

 

764 701

 

 

 

75410

 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

5

764 701

 

 

764 701

 

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

6

2 400 000

 

 

2 400 000

 

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

7

2 400 000

 

 

2 400 000

 

85/14

 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

1

3 033 000

 

 

3 033 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

3 033 000

 

 

3 033 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

3 033 000

 

 

3 033 000

 

85/16

 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

1

138 680

 

 

138 680

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

138 680

 

 

138 680

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

138 680

 

 

138 680

 

85/18

 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1

540 000

 

84 000

456 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

540 000

 

84 000

456 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

540 000

 

84 000

456 000

 

85/20

 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

1

66 000

 

 

66 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

66 000

 

 

66 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

66 000

 

 

66 000

 

85/22

 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

1

2 746 000

 

84 000

2 662 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

409 000

 

84 000

325 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

409 000

 

84 000

325 000

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

4

2 337 000

 

 

2 337 000

 

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5

2 337 000

 

 

2 337 000

 

85/24

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1

3 679 404

 

266 348

3 413 056

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

3 679 404

 

266 348

3 413 056

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

3 679 404

 

266 348

3 413 056

 

85/26

 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

1

263 000

 

126 000

137 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

263 000

 

126 000

137 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

263 000

 

126 000

137 000

 

85/28

 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1

427 000

 

 

427 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

427 000

 

 

427 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

427 000

 

 

427 000

 

85/30

 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

1

2 941 000

 

 

2 941 000

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

2 941 000

 

 

2 941 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

2 941 000

 

 

2 941 000

 

85/32

 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1

595 908

 

 

595 908

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2

347 000

 

 

347 000

 

 

 

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

3

347 000

 

 

347 000

 

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4

248 908

 

 

248 908

 

 

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5

248 908

 

 

248 908

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »