REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2459

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. poz. 1354) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 98 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 60 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

2. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.

3. Dla oleju napędowego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.”;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wzory raportu dla Rady Ministrów oraz raportu dla Komisji]

Wzory stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sporządzenia rocznych zbiorczych raportów za rok 2017.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 20 grudnia 2017 r. (poz. 2459)

Załącznik nr 1

WZÓR RAPORTU DLA RADY MINISTRÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2024-09-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA