REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2484

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110, 2217, 2361 i 2434) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372 i 1555 oraz z 2017 r. poz. 498, 852, 1279 i 2364) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

1) w tabeli nr 1 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE” po części 2 „Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży” dodaje się część 2a w brzmieniu:

2a. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie

1

2

3

4

5

6

Lp.

Kryterium

Kategoria

Oceniany warunek

Liczba punktów

Uwagi

I.

Jakość

1. Personel

1.1. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – 100% czasu pracy poradni.

18

Jedna odpowiedź do wyboru

1.2. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

14

1.3. Lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej – co najmniej 50% czasu pracy poradni.

10

1.4. Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

14

Jedna odpowiedź do wyboru

1.5. Lekarz dentysta z co najmniej 5-letnim stażem pracy z dziećmi – 100% czasu pracy poradni.

10

1.6. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

8

Jedna odpowiedź do wyboru

1.7. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

4

1.8. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – 100% czasu pracy poradni.

6

1.9. Pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia stomatologicznego – co najmniej 75% czasu pracy poradni.

4

2. Realizacja wybranych świadczeń

2.1. Wykonywanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, następujących procedur (ICD-9):

1) 23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi;

2) 23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

3) 23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem;

4) 23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi;

5) 23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

6

 

2.2. Leczenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, świadczeniobiorców z rozpoznaniami (ICD-10):

1) K00.4 zaburzenia rozwoju zęba;

2) K00.6 zaburzenia w wyrzynaniu się zębów;

3) K03.8 inne określone choroby tkanek twardych zębów;

4) K04 choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych;

5) S00.5 powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej;

6) S03.2 zwichnięcie zęba.

6

 

II.

Kompleksowość

1. Sposób wykonania umowy

1.1. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.

4

 

1.2. Realizacja umowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej.

4

 

1.3. Realizacja umowy w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży.

5

 

1.4. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców, z wyłączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych.

5

 

III.

Cena

1. Cena

1.1. Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 17 do rozporządzenia.

Maksymalnie 10

 

 

2) w tabeli nr 2 „LECZENIE STOMATOLOGICZNE – CZĘŚĆ WSPÓLNA”:

a) w części II „Jakość – Pozostałe warunki” lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3.

W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych.

5

Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie

4.

W miejscu udzielania świadczeń jest prowadzone szkolenie specjalizacyjne lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.

2

Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie

 

b) w części III „Dostępność” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych – w miejscu udzielania świadczeń.

2

Nie dotyczy przedmiotu postępowania: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2017-12-30
  • Data obowiązywania: 2017-12-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA