REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2508

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres minimalny]

Rozporządzenie określa minimalną wysokość sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, związaną z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwaną dalej „minimalną wysokością sumy ubezpieczenia”.

§ 2. [Określenie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia]

W celu określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia dokonuje się następującego rozróżnienia wykonywanej działalności:

1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;

2) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;

3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;

5) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;

6) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

7) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

8) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

9) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;

10) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;

11) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;

12) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;

13) ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej – w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa.

§ 3. [Roczny przychód]

1. Przez roczny przychód z tytułu działalności wykonywanej przez:

1) organizatora turystyki rozumie się przychód wyłącznie z tytułu organizowania imprez turystycznych, w tym przychód, w którego uzyskaniu będą pośredniczyli agenci turystyczni – deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych;

2) przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych rozumie się przychód uzyskany wyłącznie z tytułu działalności polegającej na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych – deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

2. Roczny przychód w przypadku:

1) połączenia przedsiębiorców turystycznych prowadzących działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów połączonych przedsiębiorców turystycznych;

2) przejęcia przez przedsiębiorcę turystycznego prowadzącego działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań innego przedsiębiorcy turystycznego wynikających z zawartych przez niego umów o udział w imprezie turystycznej lub umów o usługi turystyczne stanowiące element powiązanych usług turystycznych stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów przedsiębiorcy turystycznego i deklarowanych przychodów wynikających z przejętych zobowiązań;

3) korzystania przez przedsiębiorcę turystycznego z marki lub znaku towarowego innego przedsiębiorcy turystycznego stanowi odpowiednio sumę deklarowanych przychodów tych przedsiębiorców turystycznych.

3. Roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia, nie może być niższy niż roczny przychód osiągnięty w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

§ 4. [Działalność w więcej niż jednym zakresie]

W przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wykonuje jednocześnie działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w § 2, minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest określana na poziomie najwyższej wartości procentowej lub kwotowej sumy ubezpieczenia.

§ 5. [Przedsiębiorcy przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

1) 6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;

2) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

3) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

4) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

5) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

6) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

7) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;

8) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

9) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;

10) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

11) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;

12) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;

13) 0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro.

§ 6. [Przedsiębiorcy pobierających przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej lub w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

1) 12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 149 000 euro;

2) 10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro;

3) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

4) 7,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 28 000 euro;

5) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

6) 3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 4500 euro;

7) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

8) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;

9) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;

10) 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;

11) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;

12) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;

13) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro.

§ 7. [Przedsiębiorcy pobierający przedpłaty powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia ustalana w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych wykonujących działalność, o której mowa w § 2, pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłej powiązanej usługi turystycznej w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, w terminie:

1) powyżej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

a) 17,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 212 000 euro,

b) 15,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 75 000 euro,

c) 7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,

d) 10,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 42 000 euro,

e) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,

f) 4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro,

g) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,

h) 7,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 37 500 euro,

i) 4,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 18 750 euro,

j) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 21 000 euro,

k) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 10 500 euro,

l) 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro,

m) 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1750 euro;

2) powyżej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia powiązanej usługi turystycznej, wynosi:

a) 20,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 250 000 euro,

b) 18,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 90 000 euro,

c) 9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,

d) 12,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 50 000 euro,

e) 6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,

f) 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 7500 euro,

g) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,

h) 9,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 45 000 euro,

i) 4,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 22 500 euro,

j) 6% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro,

k) 3,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro,

l) 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 3750 euro,

m) 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 1900 euro.

§ 8. [Przedsiębiorcy turystyczni rozpoczynający działalność]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:

1) równowartość 250 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) równowartość 90 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;

3) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;

4) równowartość 50 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;

5) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;

6) równowartość 7500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;

7) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;

8) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;

9) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;

10) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;

11) równowartość 12 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;

12) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;

13) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.

§ 9. [Przedsiębiorcy turystyczni przyjmujący wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorców turystycznych przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, rozpoczynających działalność, o której mowa w § 2, wynosi:

1) równowartość 125 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) równowartość 45 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;

3) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;

4) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;

5) równowartość 12 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;

6) równowartość 3750 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;

7) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;

8) równowartość 22 500 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;

9) równowartość 11 250 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;

10) równowartość 25 000 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;

11) równowartość 6250 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;

12) równowartość 1900 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;

13) równowartość 950 euro – z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.

§ 10. [Przedpłata]

Za przedpłaty, o których mowa w § 6 i § 7, uznaje się każdą wpłatę dokonaną przez podróżnego na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej.

§ 11. [Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do podmiotów w drugim roku działalności gospodarczej]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 8 i § 9, wyznaczana w drugim roku działalności gospodarczej nie może być niższa niż określona w roku poprzednim.

§ 12. [Przedsiębiorca wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych]

Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do przedsiębiorcy turystycznego, który na swój wniosek został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a następnie przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia ponownie uzyskał wpis do tego rejestru, nie może być niższa niż określona w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

§ 13. [Podwyższenie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia]

Minimalną wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w § 5–7 i § 11, podwyższa się proporcjonalnie do wzrostu deklarowanego przychodu, o którym mowa w § 3, jeżeli w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zostanie przekroczony deklarowany roczny przychód, na podstawie którego została ustalona minimalna wysokość sumy ubezpieczenia.

§ 14. [Ustalanie kwot ubezpieczenia]

Kwoty, o których mowa w § 5–9, są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych została zawarta.

§ 15. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia na rzecz podróżnych zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.3)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2004), które traci moc z dniem 1 lipca 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

Załącznik 1. [TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ – W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2017 r. (poz. 2508)

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM PAŃSTW MAJĄCYCH LĄDOWĄ GRANICĘ Z RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, A W PRZYPADKU FEDERACJI ROSYJSKIEJ – W OBRĘBIE OBWODU KALININGRADZKIEGO

Lp.

Nazwa polska

1

Albania

2

Andora

3

Austria

4

Belgia

5

Bośnia i Hercegowina

6

Bułgaria

7

Chorwacja

8

Czarnogóra

9

Dania (z wyłączeniem Grenlandii)

10

Estonia

11

Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)

12

Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

13

Gibraltar

14

Grecja

15

Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)

16

Irlandia

17

Islandia

18

Kosowo

19

Liechtenstein

20

Luksemburg

21

Łotwa

22

Macedonia

23

Malta

24

Mołdowa

25

Monako

26

Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

27

Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)

28

Portugalia

29

Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)

30

Rumunia

31

San Marino

32

Serbia

33

Słowenia

34

Szwajcaria

35

Szwecja

36

Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)

37

Watykan

38

Węgry

39

Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

40

Włochy

41

Wyspy Owcze

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA