| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 11k ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego]

Określa się wzór wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 443 i 943, z 1998 r. poz. 860, z 2006 r. poz. 1592, z 2007 r. poz. 162, z 2010 r. poz. 1228, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

Załącznik 1. [WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 183)

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

Wkładka inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego do legitymacji służbowej jest koloru błękitnego o wymiarach 63 mm × 100 mm, po dokonaniu do niej wpisów pokryta dwustronnie transparentną folią holograficzną zawierającą elementy giloszowe, poprzecznie położone litery „RP”, napis „Biuro Nadzoru Wewnętrznego” oraz sześciocyfrowy numer folii.

Awers wkładki do legitymacji służbowej zawiera:

– w górnej części wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w dwóch liniach:

w pierwszej linii – „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, w drugiej linii – „BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO”,

– poniżej wypośrodkowana wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego „imię i nazwisko inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego” w dwóch liniach – w pierwszej „imię i nazwisko”, w drugiej „inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego”,

– poniżej wypośrodkowana wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem pod nią koloru czarnego „numer legitymacji służbowej”,

– poniżej wypośrodkowany napis koloru czarnego umieszczony w trzech liniach:

w pierwszej linii – „Okazicielowi niniejszego dokumentu polecam udzielić wszelkiej”

w drugiej linii – „pomocy przy wykonywaniu czynności służbowych prowadzonych”

w trzeciej linii – „przez inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego”,

– poniżej wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego po lewej stronie „data”, oraz po prawej stronie wykropkowana linia w kolorze szarym z podpisem koloru czarnego „podpis i pieczęć Inspektora Nadzoru Wewnętrznego”, w dwóch liniach – w pierwszej „podpis i pieczęć”, w drugiej „Inspektora Nadzoru Wewnętrznego”.

Rewers wkładki do legitymacji służbowej nie zawiera żadnych zapisów ani elementów graficznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »