| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

„– terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) paczkowanej normie wyżywienia (racji żywnościowej) – należy przez to rozumieć zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy w czasie wykonywania działań operacyjnych w warunkach poligonowych lub wojennych i przeprowadzania ćwiczeń w garnizonach;”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) paczkowane (racje żywnościowe):

a) indywidualne,

b) grupowe.”;

3) w § 8 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w sytuacjach i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 3 i art. 137b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138).”;

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dodatkowa norma chleba – 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.”;

6) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi Minister Obrony Narodowej może przyznać żołnierzom bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych w § 3.”;

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 marca 2018 r. (poz. 725)

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ1)

Symbol grupy
produktów spożywczych

Nazwa grupy produktów spożywczych

Normy wyżywienia

zasadnicze

dodatkowe

żołnierska

szkolna

specjalna

operacyjna

wojenna

ogólna

chleba

napoju

010

020

030

040

044

050

110

111

160

01

Strączkowe

27

27

28

28

75

52

-

-

-

02

Przetwory zbożowe

73

73

62

52

234

112

-

-

-

03

Pieczywo

670

670

600

500

633

850

100

700

-

04

Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso

259

292

400

430

423

446

83

-

-

05

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

17

19

19

19

20

-

-

-

-

06

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

20

10

10

10

10

-

-

-

-

07

Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko

850

850

975

1050

450

-

370

-

-

08

Masło i śmietana w przeliczeniu na masło

36

46

64

66

45

-

20

-

-

09

Jaja

25 (0,5)x

25 (0,5)x

50 (1)x

50 (1)x

-

-

25 (0,5)x

-

-

10

Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich

49

58

90

90

60

60

-

-

-

11

Ziemniaki

700

700

600

500

360

100

-

-

-

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

120

132

160

170

-

50

65

-

-

13

Warzywa i owoce karotenowe

160

160

160

160

206

113

110

-

-

14

Inne warzywa i owoce

320

365

560

695

397

81

420

-

-

15

Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

71

73

84

97

117

101

20

-

-

16

Woda pitna butelkowana

-

-

-

-

(3,0)*

-

-

-

(3,0)*

 

Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: ()x – w sztukach lub ()* – w litrach.


1) Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony dziennie w gramach na osobę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »