REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 62

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów]

W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1049) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) zużycie paliwa dla każdego wymienionego w pkt 27–29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;”;

2) pkt 61 otrzymuje brzmienie:

„61) redukcję emisji spalin w wyniku zastosowania technologii innowacyjnej lub grupy technologii innowacyjnych dla każdego wymienionego w pkt 27–29 rodzaju paliwa, jeżeli dotyczy;”;

3) w pkt 64 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 65–69 w brzmieniu:

„65) masę pojazdu podstawowego gotowego do jazdy, jeżeli dotyczy;

66) masę próbną, jeżeli dotyczy;

67) współczynnik odchylenia, jeżeli dotyczy;

68) współczynnik korelacji, jeżeli dotyczy;

69) numer identyfikacyjny rodziny pojazdów, jeżeli dotyczy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-14
  • Data wejścia w życie: 2019-01-15
  • Data obowiązywania: 2019-01-15
  • Dokument traci ważność: 2019-07-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA