REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 193

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856) załączniki nr 1–3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2019 r.

§ 3. [Stosowanie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług]

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym że bez konieczności załączania wniosku o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433.

Załącznik 1. [VAT-7]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
 z dnia 21 stycznia 2019 r. (poz. 193)

Załącznik nr 1

VAT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-7K]

Załącznik nr 2

VAT-7K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)]

Załącznik nr 3

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-31
  • Data wejścia w życie: 2019-02-01
  • Data obowiązywania: 2019-02-01
  • Dokument traci ważność: 2019-11-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA