Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 388

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, z 2016 r. poz. 1930 oraz z 2017 r. poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 1 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) przedstawiciel ustawowy adresata,”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1467, 1499, 1544, 1629, 1637, 1693, 2385 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 lutego 2019 r. (poz. 388)

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-28
  • Data wejścia w życie: 2019-08-29
  • Data obowiązywania: 2019-08-29
  • Dokument traci ważność: 2020-05-07

Dziennik Ustaw