REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1104

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory]

Określa się wzór:

1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534.

Załącznik 1. [IN-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 maja 2019 r. (poz. 1104)

Załącznik nr 1

IN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZIN-1]

Załącznik nr 2

ZIN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZIN-2]

Załącznik nr 3

ZIN-2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZIN-3]

Załącznik nr 4

ZIN-3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [DN-1]

Załącznik nr 5

DN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZDN-1]

Załącznik nr 6

ZDN-1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZDN-2]

Załącznik nr 7

ZDN-2

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-14
  • Data wejścia w życie: 2019-07-01
  • Data obowiązywania: 2019-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA