reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Na podstawie art. 401 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832 i 2198) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. W konkursie w ramach programu ogłoszonym w 2018 r. przedsiębiorcy, którzy nie złożyli w urzędzie obsługującym ministra umów zgodnie z § 10 ust. 1, mogą złożyć te umowy w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i z przyznanej pomocy.”.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisu § 16a rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”]

1. Do przedsiębiorców, którzy złożyli umowy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się przepisu § 16a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, uważa się za złożone w terminie.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730 i 823.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama