| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia mobilnej stacji kontroli drogowej oraz wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej i przyrządów kontrolno-pomiarowych w nich stosowanych

Na podstawie art. 129fb ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nawierzchnia stanowiska kontrolnego mobilnej stacji kontroli drogowej i wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej]

Nawierzchnia stanowiska kontrolnego mobilnej stacji kontroli drogowej i wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej stanowi nawierzchnię twardą, wykonaną z masy bitumicznej, masy betonowej, płyt betonowych lub płyt kamienno-betonowych, o wymiarach umożliwiających przeprowadzenie kontroli.

§ 2. [Wyposażenie mobilnej stacja kontroli drogowej i wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej]

1. Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej są wyposażone w:

1) urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców dokonujące pomiaru, wyświetlenia i zapisu siły hamowania oraz urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu bez podnoszenia osi, stanowiące element linii diagnostycznej;

2) dymomierz.

2. Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej mogą być wyposażone w:

1) miernik nacisku na pedał hamulca;

2) miernik ciśnienia powietrza w pneumatycznych układach hamulcowych;

3) analizator spalin samochodowych;

4) przyrząd do pomiaru głębokości bieżnika opon;

5) urządzenie do połączenia z elektronicznym interfejsem pojazdu;

6) miernik poziomu dźwięku;

7) przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu;

8) inne niż wymienione w pkt 1–7 oraz ust. 1 przyrządy kontrolno-pomiarowe przeznaczone do oceny stanu technicznego pojazdu.

§ 3. [Wyposażenie w oprogramowanie mobilnej stacji kontroli drogowej i wyznaczonego punktu przeprowadzania kontroli drogowej]

Mobilna stacja kontroli drogowej i wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej są wyposażone w oprogramowanie:

1) umożliwiające komunikację z urządzeniem rolkowym do kontroli działania hamulców dokonującym pomiaru, wyświetlenia i zapisu siły hamowania oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, o których mowa w § 2 ust. 2, posiadającymi funkcjonalność przesyłania danych;

2) pozwalające na odczyt, archiwizację i dokumentowanie wyników kontroli.

§ 4. [Oznakowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych]

Przyrządy kontrolno-pomiarowe, o których mowa w § 2, wykorzystywane do przeprowadzania szczegółowej drogowej kontroli technicznej posiadają oznakowanie w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) lub oznakowanie CE w rozumieniu art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności.

§ 5. [Wzorcowanie lub prawna kontrola metrologiczna przyrządów kontrolno-pomiarowych]

Przyrządy kontrolno-pomiarowe, o których mowa w § 2, wykorzystywane do przeprowadzania szczegółowej drogowej kontroli technicznej, podlegające wzorcowaniu lub prawnej kontroli metrologicznej, posiadają ważne świadectwo wzorcowania, ważną legalizację lub ważną decyzję zatwierdzenia typu.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818 i 2020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna LexArt

świadczenie usług prawniczych i prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, a także udzielanie porad prawnych osobom indywidualnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »