| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 793) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin codziennie od poniedziałku do piątku.

2. Funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może rozpoczynać służbę między godziną 730 a 900.

3. W przypadku uzasadnionym potrzebami służby kierownik może:

1) ustalić w kierowanej przez niego jednostce organizacyjnej inne dni pełnienia służby niż określone w ust. 1 lub inne godziny rozpoczynania służby niż określone w ust. 2;

2) za zgodą lub na polecenie Szefa Agencji Wywiadu wydać podległym mu funkcjonariuszom pełniącym służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby polecenie pełnienia służby w niedzielę, święto lub w dniu dodatkowo wolnym od służby.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125, 1091 i 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »