| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego

Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 2. [Wymogi dotyczące ogrodzenia lotnisk użytku publicznego]

1. Ogrodzenie lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, spełnia następujące wymagania:

1) ogrodzenie jest wykonane z metalowych paneli drucianych, paneli siatkowych lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej, o grubości drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, których minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 1,80 m, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego lub drutu ostrzowego, zamocowanego na stelażach w kształcie litery „V”, lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego; elementy ogrodzenia mogą być również wykonane z tworzywa, którego odporność na przecinanie, zginanie, rozrywanie i łamanie jest co najmniej taka sama jak ich metalowych odpowiedników;

2) całkowita wysokość ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, wynosi w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego;

3) odległość między górną krawędzią metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego wynosi maksymalnie 200 mm;

4) dolna krawędź metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej jest trwale zamocowana w podłożu, przez jej zabetonowanie lub inne trwałe osadzenie w gruncie, lub osadzona w podmurówce;

5) całkowita wysokość i konstrukcja bram wjazdowych i furt osobowych będących integralną częścią ogrodzenia spełnia wymagania określone w pkt 1–3;

6) przebieg ogrodzenia, w celu zapewnienia jego optymalnego monitorowania i maksymalnego ograniczenia obszarów niemożliwych do obserwowania podczas patrolowania ogrodzenia, jest wytyczony w miarę możliwości po liniach prostych;

7) wokół ogrodzenia, w celu zapewnienia możliwości jego skutecznego obserwowania i patrolowania, jest zapewniona całkowicie wolna przestrzeń o szerokości minimum 3 m po jego obu stronach;

8) wokół ogrodzenia są umieszczone w odstępach nie większych niż 100 m prostokątne tablice informacyjne, o wymiarach 300 mm na 600 mm, koloru białego z czerwoną obwolutą, wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierające napis o treści: „TEREN LOTNISKA – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!”; grubość liter, wysokość i odstępy między wierszami wynoszą odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm; dopuszcza się zamieszczenie na tych tablicach angielskiego tłumaczenia o treści: „AERODROME AREA – ACCESS STRICTLY FORBIDDEN!”, z możliwością odpowiedniego powiększenia wielkości tablicy informacyjnej;

9) wokół ogrodzenia, po jego wewnętrznej stronie, jest poprowadzona droga patrolowa, pozwalająca na systematyczne dokonywanie oglądu ogrodzenia z pojazdu samochodowego;

10) przebiegające pod ogrodzeniem urządzenia wodne, w tym przepusty i rowy, są zabezpieczone siatką lub prętami metalowymi, trwale przymocowanymi lub wbetonowanymi do podłoża.

2. Ze względu na ukształtowanie terenu, istniejące obiekty budowlane lub konieczność spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa, dopuszcza się ogrodzenie wykonane z paneli blaszanych, z tworzywa sztucznego, ze szkła zbrojonego lub klejonego, których dolna krawędź jest trwale zamocowana w podłożu, przez jej zabetonowanie lub inne trwałe osadzenie w gruncie, lub osadzona w podmurówce, pod warunkiem że wysokość takiego ogrodzenia spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 oraz wytrzymałość i konstrukcja takiego ogrodzenia nie powoduje obniżenia poziomu ochrony lotniska przed nieuprawnionym dostępem.

3. Całkowita wysokość i konstrukcja bram wjazdowych i furt osobowych będących integralną częścią ogrodzenia, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1–3.

4. Ogrodzenie, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 6–10.

5. Ze względu na ukształtowanie terenu, istniejące obiekty budowlane lub konieczność spełnienia innych wymagań wynikających z przepisów prawa, dopuszcza się niezachowanie wokół ogrodzenia wolnej przestrzeni, o której mowa w ust. 1 pkt 7, pod warunkiem utrzymania funkcji ogrodzenia w postaci zabezpieczenia lotniska przed nieuprawnionym dostępem oraz możliwości skutecznego obserwowania i patrolowania.

§ 3. [Termin na dostosowanie sposobów zabezpieczenia lotniska do nowych wymagań]

Zarządzający lotniskami, którzy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosowali na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1661) sposób zabezpieczenia lotniska określony w programie ochrony lotniska, dostosują sposób zabezpieczenia lotniska do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz. U. poz. 1661), które zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna LexArt

świadczenie usług prawniczych i prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej dla przedsiębiorców, a także udzielanie porad prawnych osobom indywidualnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »