| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego]

Rozporządzenie określa zakres danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, w przypadku:

1) wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym;

2) informowania o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez niego, jego małżonka lub osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

§ 2. [Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym]

Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie poza służbą zajęcia zarobkowego o charakterze naukowym, dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym lub badawczym składa pisemny wniosek określający:

1) dane podmiotu, którego dotyczy zajęcie zarobkowe;

2) szczegółowy charakter zajęcia zarobkowego;

3) czas i miejsce wykonywania zajęcia zarobkowego;

4) przewidywany okres trwania zajęcia zarobkowego;

5) rodzaj i wysokość świadczeń wynikających z zajęcia zarobkowego;

6) formę prawną zajęcia zarobkowego.

§ 3. [Informacja o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez funkcjonariusza]

Informacja o zobowiązaniach finansowych zaciąganych przez funkcjonariusza, a także zobowiązaniach jego małżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym obejmuje:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zaciągającej zobowiązanie;

2) datę zaciągnięcia zobowiązania;

3) wysokość zobowiązania;

4) oznaczenie wierzyciela, w tym jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, albo nazwę lub firmę oraz adres siedziby – w przypadku innych podmiotów;

5) sposób zabezpieczenia zobowiązania;

6) termin i sposób wykonania zobowiązania;

7) źródło pokrycia zobowiązania;

8) cel zaciągnięcia zobowiązania.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zakresu danych przekazywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przypadkach występowania z wnioskiem o udzielenie zgody na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą oraz składania oświadczeń o zaciąganych zobowiązaniach finansowych (Dz. U. poz. 1579).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »