reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 35 ust. 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 2247, z 2008 r. poz. 442 oraz z 2011 r. poz. 371) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik jednostki organizacyjnej może wprowadzić na niektórych stanowiskach służbowych inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, obejmujące nieprzerwanie osiem godzin na dobę między godzinami 700 a 2100, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki lub charakterem wykonywanych zadań.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierownik jednostki organizacyjnej może wprowadzić na wniosek strażaka, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobistych, inne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, o których mowa w ust. 3.”;

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, w komendzie wojewódzkiej i komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, a Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – w pozostałych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej mogą ustalić dniem wolnym od służby, dla strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby, dzień służby przypadający między dniami wolnymi od służby pod warunkiem wyznaczenia soboty dniem służby.”;

3) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dla strażaków pełniących służbę w zmianowym i codziennym rozkładzie czasu służby prowadzi się ewidencję czasu służby, która obejmuje listy obecności i karty ewidencji czasu służby strażaka. Ewidencję czasu służby udostępnia się do wglądu strażakowi na jego żądanie.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 6, w kartach ewidencji czasu służby jako czas służby ewidencjonuje się czas wykonywania zadań służbowych w okresie od momentu zadysponowania lub delegowania do momentu powrotu, lecz w wymiarze nie mniejszym niż określony w harmonogramie służby, o którym mowa w § 12 ust. 1. Jeżeli okres zadysponowania lub delegowania obejmował dni, które zgodnie z obowiązującym strażaka harmonogramem służby były dniami wolnymi od służby, to przyjmuje się, że w tych dniach obowiązywał strażaka wymiar czasu służby obowiązujący w codziennym rozkładzie czasu służby. W tym przypadku do czasu służby jest ewidencjonowany czas wykonywania zadań służbowych, lecz w wymiarze nie mniejszym niż obowiązujący w codziennym rozkładzie czasu służby.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama