| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi”:

a) po poz. 35.09 dodaje się poz. 35.211–35.213, 35.221–35.223, 35.231–35.233, 35.241–35.243, 35.251–35.253, 35.261–35.263, 35.271–35.273, 35.281–35.283, 35.291, 35.292 w brzmieniu:

35.211

Wymiana zastawki aortalnej – autograft

35.212

Wymiana zastawki aortalnej – heterograft

35.213

Wymiana zastawki aortalnej – homograft

35.221

Wymiana zastawki aortalnej – sztuczna (częściowa)

35.222

Wymiana zastawki aortalnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.223

Wymiana zastawki aortalnej – BNO

35.231

Wymiana zastawki mitralnej – autograft

35.232

Wymiana zastawki mitralnej – heterograft

35.233

Wymiana zastawki mitralnej – homograft

35.241

Wymiana zastawki mitralnej – sztuczna (częściowa)

35.242

Wymiana zastawki mitralnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.243

Wymiana zastawki mitralnej – BNO

35.251

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – autograft

35.252

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – heterograft

35.253

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – homograft

35.261

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – sztuczna (częściowa)

35.262

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.263

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – BNO

35.271

Wymiana zastawki trójdzielnej – autograft

35.272

Wymiana zastawki trójdzielnej – heterograft

35.273

Wymiana zastawki trójdzielnej – homograft

35.281

Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka sztuczna

35.282

Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka syntetyczna

35.283

Wymiana zastawki mitralnej – całkowita zastawka sztuczna

35.291

Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym

35.292

Wymiana zastawki serca z zastawką sztuczną

 

b) po poz. 37.342 dodaje się poz. 37.343 w brzmieniu:

37.343

Ablacja wideotorakoskopowa

 

c) po poz. 39.595 dodaje się poz. 39.611–39.613 w brzmieniu:

39.611

Sztuczne płucoserce

39.612

Pomost sercowo-płucny

39.613

Oksygenator

 

d) po poz. 39.65 dodaje się poz. 39.66 w brzmieniu:

39.66

Przezskórne krążenie pozaustrojowe

 

e) po wierszu „brak kodu Podanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii” dodaje się wiersz w brzmieniu:

brak kodu

Przezskórna naprawa zastawki mitralnej

 

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia po lp. 48 dodaje się lp. 49–55 w brzmieniu:

49.

Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków

37.343 Ablacja wideotorakoskopowa

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii z doświadczeniem w zakresie technik wideotorakoskopowych,

b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający odpowiednie doświadczenie (wykonanie lub asysta do zabiegu) wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu elektroterapii jak członek zespołu kardiologiczno-kardiochirurgicznego (Heart Team), w przypadku gdy zabieg chirurgicznej ablacji jest wykonywany jednoczasowo przez specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii,

c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23;

2) oddział anestezjologii i intensywnej terapii, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 lub 3;

3) prowadzenie sprawozdawczości w ramach:

a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK),

b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia.

50.

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiochirurgii,

b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu,

c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23;

2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK).

51.

Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dorosłych

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej jeden specjalista w dziedzinie kardiochirurgii,

b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu,

c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23;

2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK).

52.

Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) co najmniej dwóch lekarzy operatorów, w tym co najmniej jeden specjalista w dziedzinie kardiochirurgii,

b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii wad serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu,

c) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

d) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

e) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

f) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23;

2) prowadzenie sprawozdawczości w ramach Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK).

53.

Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

35.211 Wymiana zastawki aortalnej – autograft

35.212 Wymiana zastawki aortalnej – heterograft

35.213 Wymiana zastawki aortalnej – homograft

35.221 Wymiana zastawki aortalnej – sztuczna (częściowa)

35.222 Wymiana zastawki aortalnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.223 Wymiana zastawki aortalnej – BNO

35.231 Wymiana zastawki mitralnej – autograft

35.232 Wymiana zastawki mitralnej – heterograft

35.233 Wymiana zastawki mitralnej – homograft

35.241 Wymiana zastawki mitralnej – sztuczna (częściowa)

35.242 Wymiana zastawki mitralnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.243 Wymiana zastawki mitralnej – BNO

35.251 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – autograft

35.252 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – heterograft

35.253 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – homograft

35.261 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – sztuczna (częściowa)

35.262 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.263 Wymiana zastawki tętnicy płucnej – BNO

35.271 Wymiana zastawki trójdzielnej – autograft

35.272 Wymiana zastawki trójdzielnej – heterograft

35.273 Wymiana zastawki trójdzielnej – homograft

35.281 Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka sztuczna

35.282 Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka syntetyczna

35.283 Wymiana zastawki mitralnej – całkowita zastawka sztuczna

35.291 Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym

35.292 Wymiana zastawki serca z zastawką sztuczną

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, wyposażoną co najmniej w:

a) cyfrowy angiograf diagnostyczno-terapeutyczny z cyfrową akwizycją i rejestracją obrazu do zabiegów w obszarze serca i naczyń wyposażony w strzykawkę automatyczną, z możliwością automatycznego przesuwu stołu lub lampy, a także wyposażony co najmniej w oprogramowanie umożliwiające road mapping i program do pomiaru stopnia zwężenia naczynia (indeks stenozy),

b) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:

– aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

– alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

– alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

– urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

– urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

– worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

– źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

– urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

– defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

– wyciąg gazów anestetycznych,

– zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

– źródło światła,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– fonendoskop lub w przypadku pacjentów do 18. roku życia stetoskop przedsercowy,

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

– pulsoksymetr,

– kardiomonitor,

– kapnograf,

– monitor zwiotczenia mięśniowego,

– monitor gazów anestetycznych,

– urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

– sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,

– aparat do krążenia pozaustrojowego umożliwiający wykonywanie interdyscyplinarnych zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, kardiologii inwazyjnej,

– monitor hemodynamiczny,

– pompy infuzyjne (od 3 do 6 szt.),

– defibrylator,

– aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

lub

2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A – Organizacja udzielania świadczeń, ust. 2 pkt 2 lub w przypadku dzieci zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. B – Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ust. 1 rozporządzenia;

3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) lekarz w roli operatora lub asysty, specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, lub

b) lekarz w roli operatora lub asysty, specjalista w dziedzinie kardiologii z doświadczeniem przezskórnego wszczepiania zastawek serca albo lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii dziecięcej z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów w przezskórnym wszczepianiu zastawek serca u dzieci – w przypadku pacjentów do 18. roku życia,

c) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej serca dostępny na bloku operacyjnym w czasie trwania zabiegu,

d) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

e) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, z doświadczeniem w zakresie przezskórnych i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca,

f) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

g) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii: dodatkowo całodobowy nadzór lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii lub odpowiednio kardiochirurgii dla dzieci, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia, lub

2) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) spełniający wymagania określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A – Organizacja udzielania świadczeń, ust. 1 rozporządzenia z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie intensywnej opieki medycznej;

3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 rozporządzenia,

4) zespół operacyjny kardiochirurgiczny – w lokalizacji;

5) w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego:

a) stymulator zewnętrzny serca z funkcją szybkiej stymulacji 180 do 300 impulsów na minutę,

b) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych,

c) aparat do hemofiltracji;

6) blok operacyjny lub sala operacyjna kardiochirurgiczna – zapewnienie dostępności;

7) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia – przeznaczyniowe lub przezkoniuszkowe wszczepienie zastawki aortalnej:

a) chorzy w podeszłym wieku z objawową wadą aortalną,

b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie:

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca,

oraz

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek – w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki;

8) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia – przeznaczyniowe wszczepienie zastawki tętnicy płucnej:

a) chorzy z zaawansowaną wadą zastawki tętnicy płucnej,

b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie:

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, oraz

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek – w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki;

9) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia – przeznaczyniowe wszczepienie zastawki mitralnej lub trójdzielnej:

a) chorzy zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie:

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca, oraz

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki,

b) akceptacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii;

10) prowadzenie sprawozdawczości w ramach:

a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK),

b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia (POLTAVI).

54.

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny lub

2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. B – Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, ust. 1 rozporządzenia;

3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii.

Personel

1) lekarz specjalista kardiologii dziecięcej lub pediatrii z odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu zabiegów w zakresie kardiologii inwazyjnej;

2) co najmniej 2-osobowy zespół, w tym pielęgniarka z doświadczeniem w zakresie kardiologii dziecięcej, reanimacji i w technikach kardiologii inwazyjnej u dzieci;

3) technik elektroradiologii.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia lub oddział kardiologiczny dla dzieci spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 24 lit. B rozporządzenia;

2) udokumentowane wykonanie w ciągu 2 lat co najmniej 100 procedur kardiologicznych, w tym co najmniej 50 procedur interwencyjnych.

55.

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka Przezskórna naprawa zastawki mitralnej

Organizacja

udzielania

świadczeń

1) blok operacyjny z hybrydową salą operacyjną do jednoczasowego wykonywania zabiegów operacyjnych oraz przeznaczyniowych, wyposażoną co najmniej w:

a) cyfrowy angiograf diagnostyczno-terapeutyczny z cyfrową akwizycją i rejestracją obrazu do zabiegów w obszarze serca i naczyń wyposażony w strzykawkę automatyczną, z możliwością automatycznego przesuwu stołu lub lampy, a także wyposażony co najmniej w oprogramowanie umożliwiające road mapping i program do pomiaru stopnia zwężenia naczynia (indeks stenozy),

b) stanowisko znieczulenia ogólnego wyposażone w:

– aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

– alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

– alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

– urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

– urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

– worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

– źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

– urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

– defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

– wyciąg gazów anestetycznych,

– zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

– źródło światła,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– fonendoskop,

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

– pulsoksymetr,

– kardiomonitor z możliwością inwazyjnego monitorowania układu krążenia i parametrów życiowych/system monitorujący,

– kapnograf,

– monitor zwiotczenia mięśniowego,

– monitor gazów anestetycznych,

– urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

– sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,

– aparat do krążenia pozaustrojowego umożliwiający wykonywanie interdyscyplinarnych zabiegów z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, kardiologii inwazyjnej,

– monitor hemodynamiczny,

– pompy infuzyjne (od 3 do 6 szt.),

– pompę centryfugalną,

– defibrylator,

– aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

lub

2) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki spełniająca warunki określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A – Organizacja udzielania świadczeń, ust. 2 pkt 2 rozporządzenia;

3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach odpowiadających intensywnej terapii;

4) prowadzenie sprawozdawczości w ramach:

a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK),

b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia.

Personel

1) zespół operacyjny:

a) lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w technikach małoinwazyjnych w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca,

b) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie kardiologii inwazyjnej lub elektrofizjologii oraz schorzeń strukturalnych serca, z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca,

c) lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z odpowiednim doświadczeniem w zakresie schorzeń strukturalnych serca oraz echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej serca przeszkolony lub posiadający udokumentowane doświadczenie w zakresie zabiegów naprawczych zastawek serca,

d) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

e) pielęgniarki operacyjne, w tym co najmniej jedna pielęgniarka operacyjna co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, z doświadczeniem w zakresie przezskórnego wszczepiania zastawek serca,

f) pielęgniarka co najmniej po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

g) perfuzjonista po kursie kwalifikacyjnym dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub z ukończonym przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkoleniem specjalistycznym;

2) intensywna opieka pooperacyjna w oddziale intensywnej terapii lub intensywnego nadzoru kardiologicznego, dodatkowo całodobowy nadzór:

a) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii,

b) lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii,

c) pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Pozostałe wymagania

1) oddział kardiochirurgii co najmniej 14-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 23 rozporządzenia;

2) oddział kardiologiczny co najmniej 20-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 24 lit. A rozporządzenia;

3) oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego (OINK) co najmniej 6-łóżkowy, spełniający wymagania określone w załączniku nr 4 lp. 7 lit. A – Organizacja udzielania świadczeń, ust. 1, z całodobowym nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii;

4) oddział anestezjologii i intensywnej terapii co najmniej 6-łóżkowy, spełniający warunki określone w załączniku nr 3 część I lp. 2 lub 3;

5) w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

a) stymulator zewnętrzny serca z funkcją szybkiej stymulacji 180–300 impulsów na minutę,

b) aparat do echokardiografii z głowicą do badań przezklatkowych i przezprzełykowych,

c) aparat do hemofiltracji;

6) doświadczenie w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowej nieoperacyjnej naprawy/wymiany zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka – wykonanie co najmniej 10 zabiegów;

7) zespół operacyjny kardiochirurgiczny – w lokalizacji;

8) blok operacyjny lub sala operacyjna kardiochirurgiczna – zapewnienie dostępności;

9) kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczenia:

a) chorzy z objawową ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej (ERO powyżej 0.3 dla czynnościowej niedomykalności i powyżej 0.4 dla organicznej MI),

b) zdyskwalifikowani do klasycznego (operacyjnego) lub małoinwazyjnego leczenia kardiochirurgicznego z powodu udokumentowanego bardzo wysokiego ryzyka zabiegu kardiochirurgicznego przez zespół w składzie:

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiochirurgii posiadający udokumentowane doświadczenie w chirurgii wad zastawkowych serca oraz technik przezskórnego i z innych dostępów wszczepiania zastawek serca oraz

– lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii z udokumentowanym doświadczeniem w przezskórnym wszczepianiu zastawek w przypadku przeznaczyniowego wszczepienia zastawki,

c) kwalifikacji dokonuje zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny (Heart Team) w oparciu o wykonane badania hemodynamiczne i echokardiograficzne serca dokumentujące istotną niedomykalność mitralną, wyłącznie u pacjentów z udokumentowanym wysokim ryzykiem z powodu choroby zasadniczej i chorób współistniejących;

10) prowadzenie sprawozdawczości w ramach:

a) Ogólnopolskiego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (KROK),

b) odrębnego rejestru dla danego świadczenia.

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie lp. 50, 52 i 54, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2012, 2013 i 2376 oraz z 2019 r. poz. 77, 401 i 1062.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »