REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2474

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, zwanej dalej „ustawą”, wraz z:

1) objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia;

2) informacją o konieczności:

a) dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy,

b) załączenia dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 i ust. 2a ustawy;

3) informacją o:

a) treści oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy,

b) skutkach otrzymania nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

§ 2. [Wzór wniosku]

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 196), które traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1358).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA, PROMESY LUB POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA DLA KREDYTOBIORCY, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY I ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2019 r. (poz. 2474)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA, PROMESY LUB POŻYCZKI NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA DLA KREDYTOBIORCY, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY I ZNAJDUJE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-23
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA