REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2542

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2019 r.

w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730, 1018 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§ 2. [Sposoby przesyłania zgłoszeń]

Zgłoszenia mogą być przesyłane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo

2) przez portal podatkowy.

§ 3. [Udostępnianie struktury logicznej urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia]

Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.

§ 4. [Podpis na zgłoszeniu]

Zgłoszenia mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez portal podatkowy.

§ 5. [Podpis elektroniczny omówiony w § 4 pkt 1]

Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje zgłoszeń.

§ 6. [Podpis elektroniczny omówiony w § 4 pkt 2 na zgłoszeniach aktualizacyjnych osoby fizycznej]

Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane zgłoszenia aktualizacyjne osoby fizycznej będącej:

1) podatnikiem (ZAP-3);

2) podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Minister Finansów: wz. L. Skiba

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-05-12
  • Dokument traci ważność: 2022-06-02

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA