REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 693

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych (Dz. U. poz. 544 i 596) w § 1 wyrazy „Do dnia 17 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 30 kwietnia 2020 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Sarnowski


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 1495, 1501, 1520, 1556, 2116 i 2523 oraz z 2020 r. poz. 278.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
  • Data wejścia w życie: 2020-04-17
  • Data obowiązywania: 2020-04-17
  • Dokument traci ważność: 2020-04-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA