REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 954

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego;

2) sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny.

§ 2. [Funkcjonalność aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego]

Aplikacja mobilna oraz aplikacja mobilna działająca przy udziale systemu teleinformatycznego, zwana dalej „aplikacją”, zapewniają:

1) przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji – funkcjonalność obliczania opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w oparciu o:

a) wyliczanie orientacyjnej długości trasy przewozu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej,

b) następujące parametry charakteryzujące realizowany przewóz:

– planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu,

– przyznane klientowi ulgi i rabaty,

– strefy taryfowe i informacje o cenach i stawkach taryfowych maksymalnych – w przypadku przewozu taksówką;

2) klientowi – funkcjonalność:

a) dostępu do informacji, o których mowa w pkt 1,

b) dokonania opłaty za przewóz.

§ 3. [Funkcjonalność umożliwiająca rejestrację informacji]

Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o:

1) uprawnieniach przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji i uprawnieniach kierowcy do realizacji przewozu;

2) numerze rejestracyjnym i numerze bocznym taksówki albo numerze rejestracyjnym pojazdu, w przypadku pojazdów innych niż taksówki;

3) realizowanym przewozie w zakresie:

a) przebytej w przewozie drogi,

b) czasie rozpoczęcia i zakończenia przewozu,

c) oznaczenia „CENA UMOWNA”,

d) wartości ceny umownej za przewóz.

§ 4. [Możliwość udostępniania informacji w postaci elektronicznej]

Aplikacja zapewnia możliwość udostępniania w postaci elektronicznej:

1) klientowi – informacji, o których mowa w § 3;

2) podmiotowi uprawnionemu do kontroli wykonywania transportu drogowego – informacji, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5. [Współdziałanie z kasą rejestrującą mającą postać oprogramowania o zastosowaniu specjalnym]

Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą współdziałanie z kasą rejestrującą mającą postać oprogramowania o zastosowaniu specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).

§ 6. [Zabezpieczenie danych gromadzonych przez aplikację oraz system teleinformatyczny]

Dane gromadzone przez aplikację oraz system teleinformatyczny są zabezpieczane:

1) przez ewidencjonowany dostęp do tych danych i opisujących ich metadanych udzielany osobom, zgodnie z uprawnieniami przydzielonymi odpowiednio do zakresu udziału w realizacji przewozu;

2) przez zapewnienie integralności przetwarzanych danych i metadanych, polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;

3) przez zapewnienie rozliczalności działań dokonywanych na danych i metadanych, pozwalającej na przypisanie każdego działania na danych i metadanych do konkretnej osoby posiadającej uprawnienia przydzielone odpowiednio do zakresu udziału w realizacji przewozu, lub procesu oraz umiejscowienie tego działania w czasie;

4) przez uniemożliwienie utraty lub dokonywania nieuprawnionej zmiany tych danych lub metadanych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
  • Data wejścia w życie: 2020-06-01
  • Data obowiązywania: 2020-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA