reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie nadania Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wojskowemu Instytutowi Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego z siedzibą w Zegrzu Południowym, o numerze identyfikacyjnym REGON 010099060 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 524-030-70-48, zwanemu dalej "Instytutem", utworzonemu na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 104/65 z dnia 28 kwietnia 1965 r. w sprawie utworzenia wojskowych instytutów naukowo-badawczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. Rozk. Tajnych Nr 6, poz. 27), nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy "Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Obrony Narodowej.

§ 2.

Zakres działalności podstawowej Instytutu obejmuje:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych elektronika, informatyka i telekomunikacja;

2) przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym w szczególności na potrzeby resortu obrony narodowej.

§ 3.

Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwój oprogramowania, systemów, narzędzi i usług wspierających działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

1) ochrony kryptologicznej, w szczególności prowadzenie badań podstawowych z zakresu matematycznych podstaw kryptologii, wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania zagrożeniom, opracowywanie metod i kryteriów oceny narzędzi i urządzeń kryptograficznych, opracowywanie metod kryptoanalizy;

2) cyberbezpieczeństwa i rozpoznania cyberzagrożeń: rozpoznanie i analiza cyberzagrożeń oraz ochrona przed cyberzagrożeniami;

3) funkcjonowania systemów dowodzenia i łączności, w tym tworzenia bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej;

4) rozpoznania radioelektronicznego, walki elektronicznej i wywiadu sygnałowego;

5) komunikacji strategicznej, zarówno w zakresie operacji informacyjnych, jak i operacji psychologicznych.

§ 4.

Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;

2) pochodzące z subwencji i dotacji uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) lub dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych w ramach limitu wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020);

3) z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejską Agencję Obrony;

4) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

5) uzyskiwane z innych źródeł.

§ 5.

Dysponentem środków budżetowych przeznaczanych na realizację zadań, o których mowa w § 3, jest Minister Obrony Narodowej.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Buszan Augustyniak Suchecka Adwokat Radcowie Prawni Spółka partnerska

Ekspert w zakresie nieruchomości, własności intelektualnej, podatków oraz praw przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama