REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1660

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 149 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384, 695 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje norm wyżywienia oraz ich wartość pieniężną;

2) średnie wartości energetyczne i odżywcze produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami;

3) przypadki, w których normy wyżywienia mogą zostać uzupełnione, oraz wartość pieniężną uzupełnienia;

4) wartości świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz termin jego wypłaty.

§ 2. [Rodzaje norm wyżywienia]

Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia:

1) szkolną, zwaną dalej „normą SZ”, która składa się z trzech posiłków odpowiadających procentowej wartości pieniężnej normy SZ w następujących proporcjach:

a) śniadanie – 25%,

b) obiad – 50%,

c) kolacja – 25%;

2) dodatkową, zwaną dalej „normą DU”, która przysługuje niezależnie od normy SZ funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa, o którym mowa w art. 149 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. [Wartość pieniężna normy wyżywienia]

Wartość pieniężna normy wyżywienia wynosi:

1) za normę SZ – 18 zł;

2) za normę DU – 7 zł.

§ 4. [Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia]

1. Średnia wartość energetyczna produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wynosi:

1) norma SZ – co najmniej 2600 kcal;

2) norma DU – co najmniej 1011 kcal.

2. Średnia wartość odżywcza produktów żywnościowych objętych poszczególnymi normami wyżywienia wyrażona procentowo wynosi:

1) białko – 10–15%;

2) tłuszcze – nie więcej niż 30%;

3) węglowodany – 55–65%.

§ 5. [Przesłanki uzupełnienia normy SZ]

Norma SZ może zostać uzupełniona, w przypadku gdy szkolenia, narady, ćwiczenia lub działania ochronne, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 3, 7 i 8 oraz ust. 4 ustawy, trwają powyżej 12 godzin.

§ 6. [Przesłanki uzupełnienia normy DU]

Norma DU może zostać uzupełniona, w przypadku gdy zawody sportowe, spartakiady, obozy lub zgrupowania, o których mowa w art. 149 ust. 2 pkt 5 ustawy, trwają powyżej 12 godzin.

§ 7. [Wartość pieniężna uzupełnienia normy SZ i normy DU]

Wartość pieniężna uzupełnienia normy SZ i normy DU wynosi 4 zł dla każdej z tych norm.

§ 8. [Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie]

Wartość świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie wynosi:

1) 18 zł – za normę SZ;

2) 7 zł – za normę DU;

3) 22 zł – za uzupełnioną normę SZ;

4) 11 zł – za uzupełnioną normę DU.

§ 9. [Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie]

Wypłata świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie następuje raz w miesiącu z dołu, w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność uzasadniająca wypłatę tego świadczenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 930 i 2563) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 929 i 2566), które tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-28
  • Data wejścia w życie: 2020-10-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-03

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA