reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie wzoru wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym

Na podstawie art. 15zzzzba ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wniosek o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym]

Rozporządzenie określa wzór wniosku o przekazanie środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378) w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 2. [Wzór wniosku]

Wzór wniosku, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE STRATY WYNIKAJĄCEJ Z OBOWIĄZYWANIA ZAKAZÓW W RUCHU LOTNICZYM OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 119 UST. 2 USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2002 R. – PRAWO LOTNICZE W OKRESIE OD DNIA 15 MARCA 2020 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 października 2020 r. (poz. 1821)

WZÓR – WNIOSEK O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE STRATY WYNIKAJĄCEJ Z OBOWIĄZYWANIA ZAKAZÓW W RUCHU LOTNICZYM OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 119 UST. 2 USTAWY Z DNIA 3 LIPCA 2002 R. – PRAWO LOTNICZE W OKRESIE OD DNIA 15 MARCA 2020 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2020 R.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama