REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2346

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych]

1. Określa się wzory:

1) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Określa się wzory:

1) informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) (PIT-28/B), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

2) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

4) informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych (PIT/WZR), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia

– stanowiące załączniki do zeznań, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

1. Wzory określone w załącznikach do rozporządzenia stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznania, deklaracje i informacje o uzyskanych przychodach, dokonanych odliczeniach i należnym ryczałcie zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2429).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [PIT-28]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 11 grudnia 2020 r. (poz. 2346)

Załącznik nr 1

PIT-28

Załącznik 2. [PIT-28S]

Załącznik nr 2

PIT-28S

Załącznik 3. [PIT-16A]

Załącznik nr 3

PIT-16A

Załącznik 4. [PIT-19A]

Załącznik nr 4

PIT-19A

Załącznik 5. [PIT-28/B]

Załącznik nr 5

PIT-28/B

Załącznik 6. [PIT/O]

Załącznik nr 6

PIT/O [1]

Załącznik 7. [PIT/D]

Załącznik nr 7

PIT/D

Załącznik 8. [PIT/WZR]

Załącznik nr 8

PIT/WZR

[1] Załącznik nr 6 w brzmieniu ustalonym przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U. poz. 2438). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-23
  • Data wejścia w życie: 2021-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01
  • Dokument traci ważność: 2022-09-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA