REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1055

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382 oraz z 2021 r. poz. 802) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych]

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych (Dz. U. poz. 1758) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) poz. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Uczelnie działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).

5. Uczelnie i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe.";

2) po poz. 6 dodaje się poz. 6a w brzmieniu:

"6a. Instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098).";

3) poz. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Polska Akademia Umiejętności będąca podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.";

4) uchyla się poz. 12.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA