Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Lisi Kąt]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH0400262)), obejmujący obszar 1061,33 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2021 r. (poz. 1702)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

2

1

580484,19

402762,39

2

580481,55

402781,97

3

580484,24

402805,78

4

580431,21

402783,60

5

580410,73

402776,50

6

580395,71

402776,23

7

580381,50

402781,69

8

580370,86

402797,42

9

580327,15

402846,42

10

580236,47

402951,03

11

580205,61

402984,62

12

580167,92

403032,14

13

580135,96

403067,38

14

580119,85

403085,13

15

580111,38

403100,70

16

580107,80

403108,91

17

580104,28

403132,11

18

580108,11

403162,97

19

580114,66

403188,37

20

580116,03

403201,75

21

580111,11

403217,05

22

580101,82

403226,34

23

580080,79

403238,63

24

580029,45

403265,12

25

579936,86

403311,00

26

579847,27

403357,98

27

579792,10

403388,30

28

579758,23

403403,59

29

579733,13

403424,70

30

579700,88

403466,96

31

579662,91

403513,94

32

579628,77

403557,64

33

579594,90

403596,15

34

579576,06

403613,90

35

579561,58

403630,83

36

579558,41

403643,83

37

579565,71

403680,58

38

579573,60

403720,97

39

579575,24

403742,27

40

579572,51

403756,20

41

579565,47

403772,34

42

579557,55

403790,52

43

579544,10

403805,09

44

579526,90

403826,12

45

579512,97

403844,14

46

579508,43

403860,84

47

579505,32

403877,47

48

579503,41

403896,31

49

579505,59

403919,80

50

579512,42

404000,92

51

579508,91

404019,45

52

579502,32

404035,33

53

579489,20

404070,56

54

579476,64

404106,34

55

579470,91

404125,19

56

579465,32

404158,45

57

579462,75

404196,17

58

579462,44

404231,98

59

579464,08

404260,11

60

579464,08

404274,59

61

579460,14

404286,66

62

579453,15

404295,07

63

579417,65

404301,63

64

579355,78

404314,55

65

579293,57

404328,35

66

579277,88

404329,70

67

579260,30

404327,00

68

579231,08

404312,66

69

579196,19

404289,67

70

579168,32

404275,60

71

579148,04

404269,65

72

579142,09

404264,51

73

579138,57

404250,17

74

579123,29

404173,59

75

579105,32

404083,54

76

579081,49

403980,48

77

579036,59

403763,26

78

579008,73

403628,01

79

578971,40

403458,95

80

578944,35

403336,95

81

578935,96

403298,27

82

578931,36

403275,27

83

578922,71

403258,77

84

578903,77

403238,21

85

578882,13

403227,12

86

578830,73

403200,34

87

578775,82

403178,97

88

578740,93

403162,74

89

578629,48

403104,86

90

578548,33

403061,03

91

578397,93

402986,10

92

578313,53

402940,93

93

578294,59

402928,22

94

578278,36

402910,90

95

578265,41

402891,32

96

578217,50

402808,38

97

578204,79

402808,38

98

578144,19

402871,68

99

578134,86

402878,53

100

578126,07

402880,34

101

578119,04

402876,82

102

578092,80

402814,87

103

578075,48

402770,78

104

578061,42

402724,53

105

578042,03

402668,16

106

578033,10

402623,51

107

578027,95

402585,59

108

578013,21

402524,40

109

577990,40

402466,85

110

577959,43

402354,49

111

577953,29

402300,90

112

577953,85

402246,21

113

577946,86

402197,15

114

577928,17

402111,14

115

577900,82

402033,00

116

577876,27

401955,98

117

577880,12

401856,97

118

577875,15

401833,19

119

577869,01

401811,42

120

577841,66

401750,58

121

577840,54

401702,03

122

577811,52

401549,65

123

577806,89

401534,99

124

577841,63

401500,98

125

577863,32

401468,70

126

577886,08

401437,48

127

577905,13

401404,68

128

577914,12

401370,81

129

577914,12

401352,82

130

577907,24

401329,00

131

577899,31

401292,49

132

577901,95

401257,04

133

577917,83

401220,53

134

577933,70

401178,72

135

577945,34

401146,97

136

577962,81

401098,82

137

577982,92

401049,60

138

578008,84

400992,45

139

578031,07

400951,71

140

578048,53

400905,14

141

578060,70

400865,45

142

578076,58

400815,71

143

578078,17

400796,66

144

578073,93

400761,21

145

578065,99

400729,46

146

578065,99

400694,53

147

578062,29

400633,68

148

578055,94

400570,18

149

578042,71

400521,49

150

578031,60

400506,68

151

578014,14

400472,81

152

578001,44

400442,65

153

577998,79

400413,02

154

577995,09

400382,32

155

577989,27

400350,57

156

577985,03

400316,18

157

577983,44

400289,19

158

577980,62

400202,82

159

577992,79

400155,20

160

578010,26

400095,40

161

578035,13

400002,80

162

578070,58

399875,27

163

577993,85

399856,22

164

577940,41

399843,52

165

577842,51

399833,46

166

577794,89

399827,11

167

577780,41

399807,34

168

577713,79

399796,03

169

577544,46

399121,34

170

577553,90

399119,55

171

577768,03

399079,00

172

577746,86

398994,34

173

577704,53

398687,42

174

577748,19

398590,85

175

577757,45

398598,78

176

577818,30

398659,64

177

577982,75

398425,32

178

578233,70

398416,22

179

578286,61

398360,66

180

578301,05

398320,97

181

578303,83

398266,89

182

578326,02

398226,66

183

578326,02

398160,79

184

578319,08

398035,27

185

578314,92

397949,97

186

578313,12

397810,61

187

578570,53

397828,02

188

578632,62

397868,08

189

578699,18

397899,25

190

578768,67

397940,02

191

578820,49

397959,07

192

578867,67

397967,49

193

578935,07

397959,91

194

578985,62

397955,70

195

579039,27

397962,33

196

579066,06

398004,44

197

579095,70

398045,71

198

579136,97

398091,22

199

579166,60

398120,32

200

579194,12

398139,90

201

579240,69

398156,84

202

579274,02

398169,54

203

579334,40

398171,05

204

579344,53

398188,01

205

579362,02

398242,08

206

579386,87

398312,51

207

579417,09

398423,87

208

579478,34

398423,08

209

579501,41

398427,85

210

579530,05

398573,42

211

579540,38

398645,47

212

580006,52

398467,62

213

580164,24

398502,93

214

580204,99

398459,07

215

580292,88

398384,89

216

580315,14

398370,67

217

580363,53

398352,78

218

580379,23

398342,78

219

580374,71

398367,05

220

580374,00

398388,23

221

580372,09

398413,45

222

580374,44

398429,01

223

580382,46

398445,76

224

580385,60

398453,51

225

580389,06

398492,50

226

580396,57

398577,13

227

580401,10

398617,53

228

580410,11

398665,30

229

580412,59

398701,12

230

580414,51

398746,36

231

580414,30

398797,06

232

580418,78

398841,86

233

580418,58

398868,24

234

580412,20

398900,33

235

580403,41

398933,64

236

580391,30

398977,50

237

580377,85

399010,10

238

580358,79

399044,04

239

580341,19

399042,78

240

580272,69

399054,51

241

580150,77

399079,44

242

580104,69

399088,03

243

580069,29

399092,84

244

580043,87

399098,17

245

580008,75

399111,28

246

579976,28

399123,64

247

579959,31

399136,21

248

579939,20

399152,13

249

579895,21

399179,99

250

579883,69

399202,40

251

579859,18

399244,51

252

579840,11

399272,79

253

579818,75

399311,33

254

579799,89

399342,34

255

579786,49

399355,53

256

579745,43

399399,10

257

579659,35

399512,03

258

579611,29

399575,06

259

579544,99

399662,03

260

579522,08

399692,09

261

579504,32

399721,70

262

579456,35

399808,43

263

579439,80

399836,29

264

579413,92

399892,17

265

579353,07

400054,15

266

579338,06

400113,04

267

579329,08

400152,13

268

579562,99

400152,87

269

579581,60

400688,31

270

579217,75

401095,58

271

579056,49

401296,11

272

579023,42

401459,43

273

579042,02

401657,89

274

578992,41

401794,34

275

578922,12

401955,59

276

578876,64

402067,22

277

578870,43

402199,53

278

579151,59

402174,73

279

579381,07

402104,44

280

579494,77

402069,29

281

579717,04

401809,63

282

579704,18

401723,28

283

579729,46

401656,52

284

579751,59

401608,92

285

579763,82

401557,38

286

579819,39

401357,48

287

579828,21

401300,24

288

579866,71

401283,55

289

579881,59

401152,44

290

580008,92

401158,68

291

580117,52

401164,92

292

580244,86

401176,15

293

580329,75

401177,40

294

580388,42

401181,15

295

580395,62

401204,97

296

580401,45

401250,93

297

580393,03

401305,96

298

580372,96

401359,05

299

580359,37

401411,49

300

580350,95

401477,53

301

580349,65

401536,44

302

580344,48

401597,30

303

580337,35

401727,43

304

580331,93

401860,95

305

580470,80

401869,69

306

580649,05

401843,34

307

580846,71

401846,72

308

580855,53

401861,11

309

580866,21

401898,72

310

580875,96

401928,44

311

580889,89

401966,06

312

580897,32

402013,89

313

580890,36

402051,96

314

580885,25

402094,68

315

580856,46

402226,10

316

580811,41

402341,72

317

580809,37

402406,06

318

580804,23

402426,59

319

580795,22

402439,12

320

580783,85

402449,51

321

580775,63

402448,92

322

580765,25

402443,90

323

580755,45

402445,20

324

580738,99

402452,45

325

580724,10

402464,20

326

580710,78

402479,87

327

580698,89

402491,81

328

580691,34

402551,46

329

580689,04

402561,17

330

580684,73

402573,32

331

580681,83

402598,81

332

580654,59

402608,93

333

580623,37

402623,22

334

580592,14

402646,51

335

580557,75

402677,73

336

580523,35

402711,59

337

580495,31

402745,46

338

580484,19

402762,39


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

3

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

4

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

starodub łąkowy

Angelica palustris (=Ostericum palustre)

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LISI KĄT (PLH040026)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw