Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59d ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór protokołu obowiązkowej kontroli]

Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2021 r.3)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: wz. M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. poz. 1231), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA PODSTAWIE ART. 59A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. – PRAWO BUDOWLANE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 15 września 2021 r. (poz. 1719)

WZÓR - PROTOKÓŁ OBOWIĄZKOWEJ KONTROLI PRZEPROWADZONEJ NA PODSTAWIE ART. 59A USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-17
  • Data wejścia w życie: 2021-09-19
  • Data obowiązywania: 2021-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw