Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory informacji]

Określa się następujące wzory:

1) wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór informacji o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór informacji o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych części, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych części (Dz. U. poz. 1577), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1329) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – INFORMACJA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 1 września 2021 r. (poz. 1733)

Załącznik nr 1

WZÓR - INFORMACJA O SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA O SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST WYMAGANE POZWOLENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - INFORMACJA O SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ JEST WYMAGANE POZWOLENIEZałącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA O SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA O SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ I ISTOTNYCH CZĘŚCIMetryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-22
  • Data wejścia w życie: 2021-10-07
  • Data obowiązywania: 2021-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw