Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Określa się parki narodowe, gdzie za wstęp pobiera się opłaty:

1) Babiogórski Park Narodowy;

2) Biebrzański Park Narodowy;

3) Bieszczadzki Park Narodowy;

4) Gorczański Park Narodowy;

5) Karkonoski Park Narodowy;

6) Magurski Park Narodowy;

7) Narwiański Park Narodowy;

8) Świętokrzyski Park Narodowy;

9) Tatrzański Park Narodowy;

10) Wigierski Park Narodowy;

11) Woliński Park Narodowy.";

2) w § 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) uchyla się pkt 3,

c) w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) obwód ochronny Bachorze, poza cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu, terenową bazą edukacyjną w Bachorzu, punktem widokowym w Bachorzu, ścieżką botaniczną w Charzykowach i ścieżką rowerową "Kaszubska Marszruta",

b) obwód ochronny Drzewicz, poza Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie,",

d) w pkt 7 w lit. c średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-22
  • Data wejścia w życie: 2021-10-07
  • Data obowiązywania: 2021-10-07

Dziennik Ustaw