REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1785

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, 285 i 1183) w § 7:

1) w ust. 1 wyrazy "§ 6 pkt 1-11" zastępuje się wyrazami "§ 6 pkt 1-3, 5, 6 i 8-11";

2) w ust. 3 wyrazy "podań wymienionych w § 6 pkt 12" zastępuje się wyrazami "deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 4, 7 i 12".

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do dnia 8 listopada 2021 r. deklaracje, o których mowa w § 6 pkt 4 i 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, mogą być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, opartym na zestawie unikalnych danych określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-30
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA