Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2164

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]

Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.

§ 2. [Mnożniki kwoty bazowej]

Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów

8,68

2,8

2

wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

7,98

2,24

3

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

7,84

2,10

4

zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu

7,46

2

5

sekretarz stanu, Szef Krajowego Biura Wyborczego, podsekretarz stanu (wiceminister)

7,04

1,92

6

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Finansowy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, członek Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

7

1,82

7

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych

i Średnich Przedsiębiorców, Zastępca Rzecznika Finansowego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

6,86

1,68

8

Główny Inspektor Pracy, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, wojewoda

6,16

1,68

9

zastępca Głównego Inspektora Pracy, wicewojewoda

5,60

1,68

2)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej

1,40-7,04

1,40-1,92

3)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Prezes Narodowego Banku Polskiego

8,68

2,8

2

pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

7,98

2,24

3

wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

7,84

2,10

§ 3. [Zaokrąglenie kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego]

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.1)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1824 i 2429 oraz z 2021 r. poz. 1394), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-29
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw