Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 206

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 4 po pkt 9 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych";

2) w załączniku do rozporządzenia w części I:

a) w grupie 0:

- w pkt 2:

- - lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w likwidacji

Warszawa

0000078704

- - lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15

Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o.

Gdynia

0000616517

- - lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17

Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości

Poznań

0000379574

- w pkt 3 uchyla się lp. 3,

b) w grupie A w pkt 1:

- lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Centrum Technologii Audiowizualnych

Wrocław

000274909

- uchyla się lp. 45,

c) w grupie B:

- w pkt 1:

- - uchyla się lp. 2-4,

- - dodaje się lp. 10-12 w brzmieniu:

10

Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Olsztyn

383544690

11

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE

Toruń

385314450

12

Instytut Śląski

Opole

384024780

- w pkt 2 lp. 5-20 otrzymują brzmienie:

5

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" Spółka Akcyjna

Białystok

0000037873

6

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" Spółka Akcyjna

Bydgoszcz

0000183992

7

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna

Gdańsk

0000195933

8

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice" Spółka Akcyjna

Katowice

0000139719

9

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Kielcach "Radio Kielce" - Spółka Akcyjna

Kielce

0000124925

10

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie "Radio Koszalin" Spółka Akcyjna

Koszalin

0000167073

11

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" Spółka Akcyjna

Kraków

0000049387

12

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" Spółka Akcyjna

Lublin

0000130672

13

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Łodzi "Radio Łódź" - Spółka Akcyjna

Łódź

0000144209

14

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie - "Radio Olsztyn" Spółka Akcyjna

Olsztyn

0000038114

15

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna

Opole

0000124187

16

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" Spółka Akcyjna

Poznań

0000097316

17

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna

Szczecin

0000121087

18

"Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - Spółka Akcyjna"

Wrocław

0000089881

19

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód" - Spółka Akcyjna

Zielona Góra

0000082137

20

"Polskie Radio Rzeszów" - Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna

Rzeszów

0000144370

- w pkt 3 lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej

Warszawa

0000373135

- w pkt 5:

- - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Częstochowa

000001494

- - lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Kraków

000275719

- - uchyla się lp. 29,

- - lp. 35 otrzymuje brzmienie:

35

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska

030310705

- - lp. 37 otrzymuje brzmienie:

37

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Ciechanów

130869208

- - lp. 40 otrzymuje brzmienie:

40

Państwowa Szkoła Wyższa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Gniezno

634603839

- - lp. 44 otrzymuje brzmienie:

44

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa

Wałbrzych

891041167

- - lp. 46-52 otrzymują brzmienie:

46

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Sanok

371020877

47

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

831214367

48

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Oświęcim

120073552

49

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Krosno

370468370

50

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Piła

360002997

51

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Kalisz

250938764

52

Akademia Zamojska

Zamość

060044114

- - lp. 56 otrzymuje brzmienie:

56

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Płock

611038403

- - lp. 59 i 60 otrzymują brzmienie:

59

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego

Skierniewice

100095322

60

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Suwałki

200026507

- - lp. 63 i 64 otrzymują brzmienie:

63

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Włocławek

911266951

64

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Nowy Targ

492722404

- - lp. 66 otrzymuje brzmienie:

66

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Poznań

000275808

- - lp. 68 i 69 otrzymują brzmienie:

68

Lotnicza Akademia Wojskowa

Dęblin

060059216

69

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Wrocław

930388062

- w pkt 6:

- - uchyla się lp. 3,

- - lp. 13 otrzymuje brzmienie:

13

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Łódź

0000855928

- - uchyla się lp. 14,

- - lp. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

15

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000126823

16

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Kraków

0000861078

- - lp. 19 i 20 otrzymują brzmienie:

19

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

Warszawa

0000857893

20

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

Kędzierzyn-Koźle

0000850420

- - lp. 29 otrzymuje brzmienie:

29

"Poltegor - Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Wrocław

0000096934

- - lp. 31 otrzymuje brzmienie:

31

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Toruń

0000856159

- - lp. 33 i 34 otrzymują brzmienie:

33

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Poznań

0000850093

34

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Warszawa

0000862006

- - lp. 37-40 otrzymują brzmienie:

37

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Warszawa

0000861886

38

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Warszawa

0000858544

39

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Gliwice

0000853498

40

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Gliwice

0000846236

- - uchyla się lp. 42,

- - lp. 44-46 otrzymują brzmienie:

44

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Katowice

0000858338

45

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Puławy

0000854745

46

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej

Poznań

0000853479

- - lp. 49 otrzymuje brzmienie:

49

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Kraków

0000861401

- - uchyla się lp. 51,

- - lp. 52 otrzymuje brzmienie:

52

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR"

Poznań

0000861589

- - lp. 54 i 55 otrzymują brzmienie:

54

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Warszawa

0000848733

55

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego

Łódź

0000853726

- - lp. 58 otrzymuje brzmienie:

58

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Gliwice

0000855279

- - lp. 61 otrzymuje brzmienie:

61

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Katowice

0000849773

- - lp. 66 i 67 otrzymują brzmienie:

66

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna

Poznań

0000855845

67

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Radom

0000860815

- - uchyla się lp. 68,

- - lp. 69 i 70 otrzymują brzmienie:

69

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Warszawa

0000865821

70

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Warszawa

0000851799

- - lp. 72 otrzymuje brzmienie:

72

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Puławy

0000149666

- - lp. 78 otrzymuje brzmienie:

78

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Otwock

0000171393

- - uchyla się lp. 80,

- - uchyla się lp. 83,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przedsiębiorstwa państwowe

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Polska Żegluga Morska Przedsiębiorstwo Państwowe

Szczecin

0000111050

2

Państwowy Zarząd Powierniczy

Kraków

0000512617

",

d) w grupie C:

- w pkt 1:

- - lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

000145112

- - lp. 30 otrzymuje brzmienie:

30

Uniwersytet Gdański w Gdańsku

Gdańsk

000001330

- - lp. 38 otrzymuje brzmienie:

38

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń

000001324

- - lp. 50 otrzymuje brzmienie:

50

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz

000001689

- - lp. 59 otrzymuje brzmienie:

59

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Zielona Góra

977924147

- w pkt 3:

- - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000144803

- - lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000041396

- - lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji

Sosnowiec

0000084423

- - lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz"

Warszawa

0000860814

- - lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

Zabrze

0000862298

- - uchyla się lp. 15,

- - lp. 18 otrzymuje brzmienie:

18

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

Warszawa

0000069210

e) w grupie D:

- w pkt 1:

- - lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1

Drukarnia nr 1 Przedsiębiorstwo Państwowe

Warszawa

0000013759

- - lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12

Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości

Potulice

0000157823

- w pkt 2:

- - uchyla się lp. 9,

- - uchyla się lp. 12,

- - uchyla się lp. 30,

- - lp. 33 otrzymuje brzmienie:

33

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

Polanica-Zdrój

0000438391

- - uchyla się lp. 36,

- - uchyla się lp. 45,

- - dodaje się lp. 96 w brzmieniu:

96

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Warszawa

0000047774

- w pkt 4 lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Warszawa

012199305

- w pkt 6:

- - uchyla się lp. 1,

- - dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

3

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

Warszawa

384561270

- dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) inne państwowe osoby prawne

Lp.

Nazwa

Siedziba

Nr KRS

1

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Szczyrk

0000029718

2

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

0000272147

3

PHH Hotele Sp. z o.o.

Warszawa

0000219989

",

f) w grupie E w pkt 2 dodaje się lp. 5 w brzmieniu:

5

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Warszawa

0000347416

g) w grupie G w pkt 5:

- uchyla się lp. 2,

- lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Warszawa

0000264771

3) w załączniku do rozporządzenia w części II w grupie A dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

4

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Warszawa

0000081582

§ 2. [Terminy wnoszenia opłat]

1. Podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 1 lp. 11, w grupie D pkt 2 lp. 96 i pkt 6 lp. 3 oraz w grupie E pkt 2 lp. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnoszą opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do końca roku 2022 w stosunku do liczby dni w tym roku.

2. Podmiot, o którym mowa w załączniku w części II w grupie A lp. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wnosi opłatę za rok 2022 określoną w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, o ile wyrazi zgodę generalną, o której mowa w art. 12 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2180).

3. Na poczet opłaty, o której mowa w ust. 1, oraz opłat za lata następne, należnych od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie D pkt 6 lp. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, zalicza się do ich wyczerpania opłaty uiszczone przez podmioty, o których mowa w załączniku w części I w grupie A pkt 1 lp. 45, grupie B pkt 1 lp. 2-4 oraz w grupie D pkt 6 lp. 1 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.

4. Na poczet opłaty określonej w § 5 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 należnej od podmiotu, o którym mowa w załączniku w części I w grupie:

1) B pkt 6 lp. 69 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 6 lp. 68 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;

2) B pkt 6 lp. 70 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 6 lp. 51 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;

3) C pkt 1 lp. 39 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie B pkt 5 lp. 29 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;

4) C pkt 3 lp. 18 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie C pkt 3 lp. 15 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu;

5) G pkt 5 lp. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, zalicza się opłatę uiszczoną przez podmiot, o którym mowa w załączniku w części I w grupie G pkt 5 lp. 2 zmienianego rozporządzenia, w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dziennik Ustaw