Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1337

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 126 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne]

W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz. U. poz. 1281, z 2017 r. poz. 2415, z 2019 r. poz. 699, z 2020 r. poz. 1807 i 2199 oraz z 2021 r. poz. 1864) w załączniku w § 9 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) alarmowy informacyjno-koordynacyjny AUS = 9XY (3 cyfry) dla administracji rządowej:

987 - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

989 - telefoniczna informacja ministra właściwego do spraw zdrowia,".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

Dziennik Ustaw