Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901, z 2017 r. poz. 1487, z 2021 r. poz. 1244 oraz z 2022 r. poz. 714) w § 1 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jelenie szlachetne:

a) byki:

- w drugim roku życia - od dnia 21 sierpnia do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - od dnia 1 czerwca do końca lutego,

- w trzecim i kolejnym roku życia - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,

b) łanie:

- w drugim roku życia - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

- w trzecim i kolejnym roku życia - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - od dnia 1 września do dnia 31 marca;";

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) daniele:

a) byki:

- w drugim roku życia - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - od dnia 1 czerwca do końca lutego,

- w trzecim i kolejnym roku życia - od dnia 1 września do końca lutego,

b) łanie:

- w drugim roku życia - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca oraz od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

- w trzecim i kolejnym roku życia - od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

c) cielęta - od dnia 1 września do końca lutego, a na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego - od dnia 1 września do dnia 31 marca;";

3) pkt 12-14 otrzymują brzmienie:

"12) zające szaraki i dzikie króliki - od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych - od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;

13) bażanty:

a) koguty - od dnia 1 października do końca lutego, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych - od dnia 1 września do końca lutego,

b) kury - wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta - od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych na terenach wszystkich obwodów łowieckich - od dnia 1 września do końca lutego;

14) kuropatwy - od dnia 11 września do dnia 21 października, w drodze odłowu - do dnia 15 stycznia, a w przypadku łowienia zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych - od dnia 11 września do dnia 30 listopada;".

§ 2. [Okresy polowań w łowieckim roku gospodarczym 2022/2023]

W łowieckim roku gospodarczym 2022/2023 okresy polowań na:

1) jelenie szlachetne: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,

2) daniele: byki i łanie, w drugim roku życia, na terenie województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego

- rozpoczynają się z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-01
  • Data wejścia w życie: 2022-07-02
  • Data obowiązywania: 2022-07-02

Dziennik Ustaw